Piller, plaster og personlig pleje i 20 år

Når et håndkøbsudsalg ikke er tilstrækkeligt og et apotek er udenfor mulighederne, er en hensigtsmæssig mellemløsning at åbne et apoteksudsalg.

Ingelise Klemensen og Hanstholm Apoteksudsalg i Hanstholmcentret har fulgtes ad gennem de sidste 20 år. Hun fik i sin tid opgaven med at få forretningen på benene og står stadig for ledelsen apoteksudsalget, hvor der er tilknyttet fire andre medarbejdere, der skiftes til at passe forretningen. Foto: Jens Fogh-Andersen

Ingelise Klemensen og Hanstholm Apoteksudsalg i Hanstholmcentret har fulgtes ad gennem de sidste 20 år. Hun fik i sin tid opgaven med at få forretningen på benene og står stadig for ledelsen apoteksudsalget, hvor der er tilknyttet fire andre medarbejdere, der skiftes til at passe forretningen. Foto: Jens Fogh-Andersen

Nogenlunde sådan ræsonnerede Sundhedsstyrelsen tilbage i midten af 1980’erne, da Hanstholm var vokset så stor, at det ikke længere var tilstrækkeligt at byens eneste adgang til apoteksvarer var gennem et håndkøbsudsalg. - Styrelsen bad om at få et apoteksudsalg, og daværende apoteker Bent Bidstrup tog opgaven til sig, så Løveapoteket i Thisted åbnede apoteksudsalg i Hanstholm, fortæller Ingelise Klemensen, som fik opgaven med at løse alle de praktiske forhold forbundet med etableringen i Hanstholmcentret. 23. maj holder Hanstholm Apoteksudsalg 20-års fødselsdag i centret, og det samme gør Ingelise Klemensen, som har ledet udsalget siden åbningen. I dag skiftes fem medarbejdere til at passe forretningen, men alle er samtidig tilknyttet apoteket i Thisted En begrundelse for at afløse håndkøbsudsalget med et egentligt apoteksudsalg var, at det gav bedre mulighed for at rådgive og vejlede kunderne om produkterne. - Apoteksudsalget har faguddannet personale til at vejlede kunderne, fortæller Ingelise Klemensen. Den receptpligtige medicin kommer fra Løveapoteket i Thisted, men derudover har udsalget i centret ganske frie hænder til at sammensætte sit varesortiment, så det passer til de ønsker, kunderne har. Uanset om det er fastboende eller nogen af de mange turister, der også henvender sig ved disken. - Det har taget nogle år at sammensætte sortimentet, men nu passer det til efterspørgslen, uanset om det drejer sig om parfume, helseprodukter og forskellige former for personlige plejemidler. Blandt de mere specielle opgaver, der løses af Ingelise Klemensen og hendes kolleger, er pakning af skibskister til fiskerfartøjerne, men over årene er der også udført andre specialopgaver. Blandt andet underviste Ingelise Klemensen i en årrække eleverne fra Hanstholm Skole i brug af præventionsmidler, men den ordning er ophørt. - Vi har rigeligt at arbejde med til daglig, og der vil fortsat være behov for en forretning som den her i Hanstholm, siger Ingelise Klemensen om apoteksudsalget, der sammen med en lille håndfuld andre forretninger er blandt de helt gamle i centret.