Sindal

Pillet top af bunken

SINDAL:1. december 2002 blev arbejdsmarkedsafdelingen opnormeret med det formål at få en hurtigere færdiggørelse af sygedagpengedager, og det er delvist lykkes. Da politikerne traf beslutningen lå der er notat, der pr. 22. september viste en sagsbunke på i alt 117 dagpengesager, hvoraf de 22 vedrørte personer, der havde været sygemeldt i over 52 uger. 1. december var bunken vokset med 37 nye sager, men siden har der været en positiv udvikling, således at en ny oversigt fra slutningen af april 2003 viste en nedgang i antal sager til 106. Dog var antallet af de langvarige sygdomsforløb på over 52 uger kun dalet til 19, men arbejdsmarkedsafdelingen oplyser supplerende, at tallet i slutningen af maj var faldet til 15. Antallet af sager på under 52 ugers varighed er stadig for nedadgående, og afdelingen forventer at den estimerede besparelse vil være opnået i 3. kvartal 2003. Samtidig er budgettet skredet til udbetaling af revalideringsydelse, kontanthjælp, flexjob og førtidspension, så et lille politisk udvalg nu ser på årsagssammenhænge og mulighed for bedre koordinering.