Militær

Pilot slap med erstatning på 170.000 kroner

København, torsdag /ritzau/ Vestre Landsret afgjorde torsdag, at en tidligere pilot i forsvaret skal betale 170.000 kroner i erstatning, fordi han forlod sin stilling i forsvaret halvandet år før udløbet af sin tjenestetid. Forsvaret havde krævet en erstatning på 540.000 kroner, men så stort et beløb var der ikke grundlag for at opkræve, fastslog landsretten. Dommen sår tvivl om de krav om millionerstatninger, som piloterne risikerer, hvis de forlader forsvaret i utide. - Jeg opfatter afgørelsen som en løftet pegefinger til forsvaret, der ikke fremover kan kræve så store erstatninger af deres piloter, siger advokat Karsten Steen Jensen, der har ført sagen for piloten. Landsretten afgørelse var også imødeset med spænding i Forsvarets Pilotforening. Her havde man håbet, at dommen kunne bruges som løftestang til at få nedsat tjenestepligten, som indenfor de seneste ti år er blevet hævet fra 10 år inklusive uddannelsesperioden til 17 år. På det punkt er der imidlertid ikke meget at komme efter i Vestre Landsrets dom, erkender Jacob Barfoed. - Men jeg mener alligevel, at der er perspektiver i dommen. 170.000 kroner er stadig mange penge for en privatperson. Men det er dog kun en tredjedel af, hvad Forsvarsministeriet havde krævet. Han hæfter sig ved, at landsretten i torsdagens dom fastsatte erstatningen til 10.000 kroner for hver måned, der var tilbage af tjenestepligten, da piloten forlod forsvaret. - Det sætter efter vores opfattelse et alvorligt spørgsmålstegn ved de erstatningskrav, piloterne risikerer i dag, hvis de skifter job, før tjenestepligtens udløb. Hvis man kan tage de 10.000 kroner per måned for pålydende, så vil det betyde, at de maksimalt kan kræve 1,5 millioner kroner i erstatning, og det vil svække muligheden for at bruge tjenestepligten til at stavnsbinde piloter i et utal af år, som det sker i dag, siger Jacob Barfoed. I dag er tjenestepligten fastsat til 12 år efter endt uddannelse. Forlader piloten forsvaret inden, der er gået fire år, kan forsvaret kræve, at han betaler hele udgiften til uddannelsen tilbage, det vil sige cirka 12 millioner kroner. Sker "bruddet" efter fire år, men inden, der er gået otte år, lyder regningen på totredjedel af beløbet, og hvis piloten siger op, når der er mindre end fire år tilbage, kan vedkommende "slippe" med knap fire millioner kroner. Jacob Barfoed erkender dog, at der fortsat er mange ubesvarede spørgsmål. Blandt andet tager landsrettens udmåling af erstatningen på 170.000 kroner udgangspunkt i, at den pågældende pilot ikke på forhånd var blevet oplyst om, hvor meget det ville koste ham at forlade "firmaet", fordi det ikke fremgik af de daværende kontrakter. - Om ikke andet så kan afgørelsen i hvert fald bruges i forhold til de piloter, der har været ansat på en tilsvarende kontrakt, og som er blevet afkrævet en erstatning på mellem 500.000 og en million kroner, siger Jacob Barfoed. I Forsvarsministeriet tager man afgørelsen fra Vestre Landsret til efterretning. - Nu skal vi først læse dommen i sin helhed og drøfte den med Kammeradvokaten, inden vi beslutter, om vi vil acceptere afgørelsen eller anke til Højesteret, siger kontorchef Peter Wass til Ritzau. /ritzau/