Socialforsorg

Pilotprojekt i hjemmeplejen

Håndholdt mikro-computer og mobiltelefon

GANDRUP:I dag starter et nyt pilotprojekt mellem hjemmeplejen i Hals Kommune og Aalborg Kommune. Social- og sundhedshjælperne i "Gandrup-gruppen" er nemlig blevet udstyret med nogle små, fikse PDAére, som er en kombination af en mikrocomputer og en mobiltelefon. - Det betyder, at social- og sundhedshjælperne kan orientere sig om ændringer hos borgerne, som f.eks. aflyste besøg, samt indhente alle de nødvendige oplysninger på computeren, som de tidligere havde på tavlen eller på papiret, fortæller områdeleder Jytte Brix. Med mikro-komputeren kan der også kommunikeres direkte med blandt andet læge og sygeplejerske, hvilket betyder, at hjælpen kan nå hurtigere frem. "Gandrup-gruppen" er forsøgsgruppe i Hals Kommune, og kommer forsøget til at fungere, er det tanken, at også andre grupper i social- og sundhedssektoren kommer med på vognen. Samarbejdet kom i stand på et af de mange møder, man har holdt med Aalborg, og kommunikationssystemet er udviklet af ældre- og handicapforvaltningens ITafdeling i Aalborg. - Vi er meget spændte på forsøget, og alle er gået ind i det i en positiv form, siger Jytte Brix.