EMNER

Pilotprojekt med gratisfærge

FÆRGE:Det er ikke hverdagskost for Regnbuen, at en hel Folketingsgruppe inviterer os til at deltage i et projekt. Dette skete forleden, da Bo Fink, på Det radikale Venstres vegne ønsker vores medvirken i det allerede presseomtalte pilot-/forsøgsprojekt, hvor Feggesundfærgen (og Hvalpsundfærgen) i en periode er gratis for kunderne ¿ dvs. det offentlige (= staten, via finansloven) betaler merudgifterne. Efter en hurtig overvejelse har Regnbuen takket ja til invitationen og besluttet sig for et engagement. Vi vil gerne deltage på lokal og på et ikke partipolitisk plan. Fra radikal side forestiller man sig et beløb i størrelsesorden 10 mio til fordeling mellem de to steder. Forhåbentlig er de økonomiske rammer hermed realistiske. Vi har kikket i regnskabstallene ¿ der sælges immervæk billetter for små tre millioner pr. år til kollektiv, erhvervsmæssig og privat trafik. Set herudfra bliver den første delopgave nok at udforme en økonomimodel, som kan indgå i beslut-ningsgrundlaget. Jeg skal hermed helt spontant redegøre, hvorfor vi umiddelbart ser mange fordele herved ved projektet, eksempelvis: ] Nordmors og på Hannæs knyttes tættere sammen. ] Vi får nemmere ved at komme til Nykøbing, Skive og videre ud i den store verden. ] Region Nordjylland knyttes bedre sammen ¿ Morsø har nemmere ved at komme mod/til Aalborg. ] Der opnås miljømæssige og energirigtige fordele. ] Fremmer generelt en positiv udvikling af lokal- og ø-samfund. ] Med en gratis transportmulighed, vil trafikken øges (i dag koster det immervæk ca. 100 kroner at komme frem og tilbage). Set ud fra disse punkter er Feggesundfærgen særdeles vel egnet til et pilotprojekt ¿ eksempelvis over to-fem år. Et pilotprojekt har mange fordele. Det er afgrænset mht. tid, omfang og økonomi. Gratisfærger er kendte i andre lande. Med et pilotprojekt får vi førnævnte punkter afprøvet under virkeli-ge forhold ¿ dvs. vi behøver ikke at basere fremtidige og større beslutninger på formodninger. Grunden til, at vi hurtig melder tilbage og igen bruger pressen som medium er ikke kun, at vi skal svare Bo Fink og Det radikale Venstre. Vi vil også opfordre andre til at melde ind og medvirke på lige fod med Regnbuen. Her tænker vi eksempelvis på ¿Nordmors¿, Morsø og Thisted Kommuner, Landsbygruppe Thy (og tilsvarende på Mors), nordvestjyske politikere/beslutningstagere og Region Nordjylland. På en eller anden måde skal vi have synkroniseret vort projekt med Hvalpsund. Vi må så se til, at vi sammen kan fodre det ¿Christiansborgske¿ og måske også den nordjyske region med oplysninger og argumenter. Vi skal også lige huske at checke, at der sker noget i sagen. Der vil således fortsat være brug for Bo Finks og andre lokale politikeres indsats.