Pilotprojekt om nye sommerhuse

KØBENHAVN:Trods de grønne organisationers boykot går miljøminister Hans Christian Schmidt (V) videre med sin plan om at tillade 8000 nye sommerhuse i kystnærhedszonen ved de danske kyster. I første omgang skal der laves et pilotprojekt på Sydfyn, oplyser miljøministeren til Ritzau, efter at han fredag mødtes med Kommunernes Landsforening (KL), Amtsrådsforeningen, foreningen Det Skæve Danmark og Danmarks Turistråd. Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening havde meldt afbud til mødet i protest mod miljøministerens plan Kystnærhedszonen er bæltet mellem 300 og 3000 meter fra kysten. Pilotprojektet skal gennemføres i løbet af de kommende to måneder og går ud på, at de berørte kommuner i samarbejde med Landsplanafdelingen skal tegne ind på et kort, hvor man kan lægge nye feriehuse. Det får til formål at overbevise skeptikerne om, at de danske kyster "ikke skal plastres til med sommerhuse", forklarer Hans Christian Schmidt. - Trods de meget klare restriktioner, jeg har lagt, præges debatten stadig af myter og forkerte forestillinger. Der må stadig ikke bygges de første 300 meter fra kysten, og der må kun udvides bag eksisterende sommerhusområder, væk fra kysten. Det er en rigtig god plan, der sætter naturen og miljøet i fokus, siger miljøministeren. Planen om 8000 nye sommerhuse er et led i VK-regeringens vækststrategi, som skal skabe udvikling i landets trængte yderområder. 8000 nye feriehuse svarer til fire procent oven i de 200.000 sommerhuse, Danmark rummer i dag. I et syvpunktspapir med retningslinjer fastslår miljøministeren blandt andet, at sommerhusene skal indplaceres, så de ikke skæmmer kystlandskabet, og at der ikke må blive tale om "huludfyldning" i landskabet. Kommuner og amter skal desuden godtgøre, at der forventes en lokal økonomisk effekt af udbygningen. Alligevel er Socialdemokraterne, i lighed med de grønne organisationer, ikke begejstrede for Hans Christian Schmidts plan. - Vi synes, det ville være oplagt, hvis miljøministeren ikke tromlede dette hen over hovedet på de lokale. Så vi vil opfordre ham til at bruge den procedure om lokal involvering, han er så glad for, når det handler om nationalparker, siger Socialdemokraternes miljøordfører, Pernille Blach Hansen. - Han bør gøre nøjagtig lige sådan, når det drejer sig om sommerhuse, så både den lokale afdeling af Naturfredningsforeningen, grundejerne, byråds- og amtsrådsmedlemmer skal være enige, inden der kan udlægges nye sommerhusgrunde. Det ville passe ind i ministerens tankegang om nationalparker, og begge dele drejer sig jo om national landskabsværdi, mener Pernille Blach Hansen. /ritzau/