Børnepasning

Pilotprojektet

for at få erfaring med forurenede børnehavegrunde er der i Aalborg lavet et pilotprojekt. Et halv hundrede grunde ved børnehaver er blevet undersøgt for forurening. Børnehaven Stjernen i Poul Paghs Gade i Aalborg og Vejgaard Børnehave er med på regionens indsatsplan for i år. Regionspolitikerne skal senere vurdere, hvordan man skal forholde sig til de resterende ca. 450 børneinstitutioner i Nordjylland. Afværgeforanstaltningerne for de to børnehaver i Aalborg har kostet lidt under en halv million kroner.