Pingvinen igen på højkant

I to forsøg lykkedes det svømmeklubben at få en fuldtallig bestyrelse

STØVRING:Pingviner - dem kender man på højkant, stående eller trippende. Derimod ser man dem sjældent liggende. Men den situation var svømmeklubben Pingvinen i Støvring i. På klubbens generalforsamling i slutningen af februar blev den slået lidt groggy, idet ikke lykkedes at vælge en fuldtallig bestyrelse. Men nu er Pingvinen i Støvring atter på højkant. Med alle de bestyrelsesmedlemmer, som vedtægterne foreskriver. På en ekstraordinær generalforsamling lykkedes det - trods et relativt beskedent fremmøde på kun 21 medlemmer - at få valgt ny bestyrelse. Efter at det mislykkedes på den ordinære generalforsamling, provokerede formanden, Kai K. Christensen, i NORDJYSKE med at udtale, at klubben var truet af lukning på grund af mangel på bestyrelsesmedlemmer. Det satte gang i debatten blandt medlemmerne, og samtidig lavede den ikke fuldtallige bestyrelse et benarbejde for at få bestyrelses-emner på banen, så de kunne blive valgt på den ekstraordinære generalforsamling. - Det skete heldigvis, siger Kai K. Christensen, der dog gerne havde set en væsentlig større skare af medlemmer til generalforsamlingen. - Men nu må vi så håbe, at den debat om klubbens fremtid, der har kørt de seneste uger, giver større forståelse hos medlemmerne for at være med til at løse nogle af de mange praktiske opgaver, vi har i klubben. Det vil lette bestyrelsens arbejde og forhåbentligt gøre det nemmere fremover at få folk til at gå ind i bestyrelsesarbejdet, siger Kai K. Christensen. På den ekstraordinære generalforsamling blev Henrik Rudkjøbing, Erna Stubberup, Lene Aagaard og Vibeke Skallerup Jensen nyvalgt for en to-årig periode, mens Solvej Jensen blev nyvalgt for et år. Herudover fortsætter kasserer Kjeld Dahl Winther og den fungerende Kai K. Christensen i bestyrelsen, der konstituerer sig i næste uge. Kai K. Christensen udtrykte på generalforsamlingen lettelse over, at de ledige bestyrelsesposter igen er besat. Samtidig takkede han de afgående bestyrelsesmedlemmer John Kjær Nielsen, Helle Pedersen, Søren Møller og Ken Larsen for deres arbejde i bestyrelsen og glædede sig over, at de har givet tilsagn om fortsat at stå til rådighed for klubben i andre funktioner og på andre poster. En særlig tak blev rettet til klubbens jubilerende revisor Svend Karlsbjerg, der gennem alle klubbens 30 år omhyggeligt har revideret regnskabet. Samtidig blev Svend Karlsbjerg genvalgt for endnu en to-årig periode.