Danmark

Pinlig indblanding igen

Vor pinlige indblanding i Østrigs indenrigspolitik er for længst glemt, og nu opfodres en dansk minister til - sammen med ministre fra de andre nordiske lande samt de baltiske lande - at blande sig i Grækenlands beskæftigelsespolitik: Der må ikke indrettes flere legale og kontrollerede bordeller i Athen under OL-arrangementet. Ingen må tro på en tæt kobling mellem sport og sex, der ellers siges at være sundt! De superaktive politikere - især fra venstrefløjen - bør først feje for egen dør og interessere sig for vor egen sammenblanding af sport og øl, der er alt andet end sundt. Hvad andre suveræne stater foretager sig på områder, er deres sag, men det er klart, at danske licensfinansierede tv-stationer aldrig skal bringe transmission fra sportsbegivenheder - i Danmark eller udlandet - hvor reklamer for øl og andre alkoholiske drikke er anbragt på iøjnefaldende steder. Det skylder vi de mange mindreårige, der bringes i ulykke, når de har sat sig foran fjernsynet for at nyde boldspil og andre for sjæl og legeme sunde idrætslege. Niels Stubkjær H.C. Lumbyes Gade 10, København Ø.