Lokalpolitik

Pinlig mangel på situationsfornemmelse

KOMMUNALREFORM:Nogen, åbenbart temmelig mange, har fuldstændig misforstået hvad kravet om en folkeafstemning i Løkken-Vrå Kommune drejer sig om. Det er jo ikke meningen at nogen vil bestemme hvad politikerne skal stemme for, eller fratage dem beslutningsretten. Det, det drejer sig om, er at vi ønsker at komme til orde og give vores mening til kende. Sagen er så vigtig, at vi har krav på at blive hørt. En afstemning vil vise et resultat som vil kunne bruges af politikerne som de vil. Det er stadig dem der skal træffe den endelige beslutning. Har de lyst til at gå mod flertallets ønske står det dem frit for. Forskellen er at beslutningen bliver taget i åbenhed, og kan vurderes på det rigtige grundlag. Som det fremstår nu, hvor en gruppe politikere ønsker at haste/kuppe en beslutning igennem, vil der i alle årene fremover være kastet et dårligt lys over denne beslutning. Det, der skulle være en lys og ny fremtid, bliver et monument over en knægtelse af demokratiet, hvor et stort mindretal i en ny kommune sidder tilbage som frustrerede over ikke at være spurgt. Mandag aften deltog jeg i kommunalbestyrelsesmødet, og det var en pinlig forestilling. Borgmesteren demonstrerede en mangel på situationsfornemmelse der var en skandale. Han forstod ikke, at han faktisk stod overfor mange af de mennesker som udgør kommunen og betaler skatterne, der danner grundlaget for, at han overhovedet har noget at være der efter. I mangel på respekt brugte han tiden på at skælde sine egne borgere ud over at han havde bragt dem i en situation hvor ingen kunne hverken høre eller se. Noget som han selvfølgelig som mødeleder havde kunnet forudse og forberede sig på. Det var befriende at andre politikere kunne finde lidt passende humor frem i den groteske situation. Det var også pinligt at fornemme den panik der er hos de politikere, der blot ønsker kuppet gennemført så hurtigt som muligt, da det blev klart, at man var nødt til at udsætte mødet. Det er helt tydeligt, at det er til gene med udsættelser, der kan gøre at billedet bliver endnu klarere af hvad det er de er i gang med. Borgmesterens fuldstændig intetsigende kommentar til TV nord efter mødet, hvor han mente at man skulle tage mere hensyn til dem der ikke var kommet end dem der kom, taler for sig selv. Der burde være grænser for hvilke udtalelser der får lov at komme i fjernsynet.