EMNER

Pinlig og respektløs

OPPOSITION:Allerede inden det netop overståede folketingsvalg fornemmede man, hvilke besværligheder og store udfordringer et evt. rødt flertal ville få, da De Radikale valgte side og havde indgået en aftale med blå blok om en tilbagetrækningsreform. Mandatfordelingen efter valget besværliggjorde yderligere hele den politiske beslutningsproces, om at finde et regeringsgrundlag - uden at alt for mange skulle blive kvalt i kameler. Efter valget har jeg sjældent set en opposition latterliggøre og nedstirre en regering så massivt, som de har gjort. Til tider har det været pinligt, naivt og så ganske respektløst! Må jeg minde oppositionen om, at et flertal i befolkningen har ønsket en ny regering - og valgt den på demokratisk vis. Og er der noget i Danmark vi skal værne om, så er det vores demokrati. Det er grundpillerne i det samfund vi har valgt. Oppositionspartierne har klart efter valget vist, at de ikke anerkender en lovligt valgt demokratisk regering med deres respektløse og arrogante holdning. De allerværste oppositionspolitikere skulle tage en tur til Afrika eller lidt østen fra Danmark - og slå sig ned der for en stund. Så kan det være, når de atter genså deres fædreland, at de havde bortkastet deres uanstændige væsen.