Pinlig talmagi

BORGERLIGE:Det er flovt at se og høre borgerlige ministre og politikere jonglere med tal - nu senest omkring efterlønnen. Man påstår bl.a., at der spares 16-17 mia. kr. ved at afskaffe efterlønnen. Og det er uhyre trist, at journalister og politiske kommentatorer serverer disse tal uden kritisk forsøg på analyse. Er sidstnævnte alle enten uvidende eller borgerlige? Der er i de første mange år jo intet sparet. For det første skal lønmodtagere have tilbagebetalt flere mia., som allerede er indbetalt. For det andet kan der kun være tale om en mindre besparelse under forudsætning af, at der er job til alle, der ikke mere skal have efterløn. Hvem tror på det, som det tegner sig i øjeblikket? I modsat fald skal disse personer i stedet for efterløn have dagpenge, førtidspension eller andet. Hvor mange ledige har vi allerede i dag? Selvom der skulle være arbejde nok til alle, viser tallene, at over 80 pct. af over 60-årige er udslidte eller uønskede af arbejdsgiverne. Lars Løkke kan kun vinde næste valg, hvis han med journalisters, kommentatorers, Cepos' og andre borgerlige økonomers hjælp kan bortforklare nævnte og bortforklare, at der er givet over 50 mia. kr. i skattelettelse til de bedst stillede borgere, at han ulovligt har foræret privathospitaler ca. en halv mia., samt at den borgerlige regering og DF gennem hårdhændet politik over for kommunerne er skyld i forringelser på børne-, skole- og ældreområdet. Vi får se - og håbe det bedste.

Forsiden


Breaking
Her er alle de nye restriktioner, du skal kende
Luk