Pinlige test

FEJL:De nationale test er, med de seneste ugers polemik omkring først deres tekniske og senere deres faglige indhold, blevet en test snarere af undervisningsministeriets kompetencer end af de danske skoleelevers. Nogle af eksemplerne på fejl er mildest talt pinlige. F.eks. spørges man i 4. klasse om, hvad ”kværne” betyder (læg mærke til, at man ikke i testen sætter ”at” foran, så i virkeligheden kan ordet opfattes som flertallet af ”kværn”). Og det skønt man med fem års debat, ressourcespild og spildtid for elever/lærere i ventetid foran skærmene, mens programmerne viser sig ikke at virke, burde tro, at testene så er ufattelig brugbare og gennemtænkte. At dette langt fra er tilfældet burde måske få VKO til at overveje om nationale test godt nok er den vej, vi skal i det danske uddannelsessystem?

Forsiden