- Pinligt at kommuner sagsbehandler forkert

27 procent af klagerne får ret i Det Sociale Nævn

NORDJYLLAND:Det kan betale sig at klage. Hele 27 procent af samtlige klagesager i Det Sociale Nævn for Nordjylland bliver enten helt ændret til borgernes fordel eller sendt tilbage til kommunen med krav om ny sagsbehandling. Det viser statistikken for Det Sociale Nævns sager i 2002. Specielt galt gik det med førtidspensionen, hvad angår den kommunale sagsbehandling. 43,7 procent af klagesagerne blev af nævnet ændret eller sendt tilbage til kommunerne med besked om at sagsbehandle påny. Når en borger får en afgørelse fra en kommune i sociale sager er det muligt efterfølgende at klage over afgørelsen. Derefter skal kommunen påny tage stilling til sagen, og hvis kommunen fortsat fastholder afgørelsen, sendes sagen til Det Sociale Nævn. Det Sociale Nævn kan ikke afgøre graden af service over for borgere, men kan afgøre om kommunerne har overholdt lovgivningen og overholdt sine forpligtelser over for borgerne. Det er kommunerne ikke specielt gode til, når borgere skal have enten sygedagpenge eller som nævnt førtidspension. Det ser dog lidt bedre ud med sygedagpengesagerne, hvad angår kommunernes sagsbehandling. I cirka en tredjedel af sagerne får klageren helt eller delvist ret. - De tal er alt for høje, mener medlem af Det Sociale Nævn, Thomas Krog, der er amtsrådsmedlem for SF. - I det hele taget er tallene generelt pinligt store, mener han. - Det er chokerende, fordi der er tale om korrektheden ved offentlige myndigheder, som mange mennesker regner som sandshedsvidner, siger Thomas Krog. - Taberne bliver de svageste, og det er helt urimeligt. Kommunerne tvister og drejer tydeligvis loven til det yderste i deres kamp for at få budgetterne til at hænge sammen, mener Thomas Krog - Desværre kræver det urimeligt mange kræfter at kæmpe sig igennem klagesystemet. Konsekvensen er, at kun de stærkeste klager. Folk har jo rigeligt at gøre med deres økonomiske, sociale eller på anden måde personlige problemer, siger Thomas Krog. - Men, tilføjer han, jeg vil alligevel opfordre alle, der er utilfredse og føler sig snydt, til at klage. Det behøver ikke at være vanskeligt. Ring til kommunen og sig, at det er en klage. Man behøver ikke at klage skriftligt. Man skal dog have en god portion tålmodighed, for det tager tid, siger Thomas Krog.