Lokalpolitik

Pinligt at væreden mindste

Det er da rart, at det endelig (29.12.) er lykkedes at få Tina Nedergaard (V) ud af sit skjul, eftersom jeg tidligere har efterlyst svar fra hende, herunder også Venstres utroværdighed i forbindelse med kommunalreformen og lykønsker hende samtidig med, at hendes kredsbestyrelse tilsyneladende står bag hende.

Det falder dog i øjnene, at hun bruger halvdelen af sit indlæg til og forsvare sine skolelukninger, herunder især de små skoler, som typisk er i landdistrikter, og det tror jeg, at mange af vælgerne kan gennemskue. For mindre end for to år siden kunne indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i et åbent samråd på Christiansborg bedyre, at både amter og kommuner leverede velfærdsydelser til danskerne af højeste karat og ingen grund så til, at man fra centralt hold begyndte at møblere om på den offentlige sektor. Regeringens forslag til en ny kommunal og regional struktur fjerner amterne, for i stedet at lave fem regioner, hvis væsentlige opgave er at tage sig af sygehusområdet med direkte valgte regionsvalgte bestyrelser uden ret til skatteudskrivning og dermed et brud på det kommunale selvstyre. Det er efterhånden gået op for de fleste også mange af VK-regeringen og dets parlamentariske grundlag DF's vælgere, at regeringens reformiver blot skal sløre, hvor dårligt det går med beskæftigelsen, som især rammer de svageste i samfundet. De overordnede principper for Det Radikale Venstre er: * Kommunestørrelser på 30.000-40.000 og mulighed for mindre kommuner som Læsø. * Den offentlige struktur skal være enkel og gennemskuelig. * Opgaverne skal løses så tæt på borgerne som muligt. * Kompetence og økonomisk ansvar skal følges ad. * Enstrengede systemer er at foretrække frem for delt ansvar. * Strukturen skal understøtte et velfungerende og åbent lokalt demokrati. * Borgernes retssikkerhed ved mødet med det offentlige skal sikres på alle niveauer. En centralisering af administrationen må ikke føre til en centralisering af kommunal service. Der skal fortsat være tre myndighedsniveauer, men med direkte valg og med en selvstændig ret til skatteudskrivning, hvor kommunal selvstyre, kompetence og økonomi følges ad. Med hensyn til regionerne er det direkte pinligt, at Nordjylland trods mange driftige virksomheder og uddannelsessteder, samt en befolkning, der i generationer har haft landets højeste arbejdsløshed, der hele tiden er klar til og videreuddanne sig, skal være den absolut mindste region. VK-regeringen og dets støtteparti Dansk Folkeparti havde ikke det politiske mod at foretage det nødvendige, nemlig at gøre de 12 kommuner i Vestjylland til en del af Nordjylland og dermed ligeværdig med de øvrige regioner. På det sociale område som behandling og forebyggelse af misbrug, psykiatrien er der stor usikkerhed om hvad der vil ske. Autisme og andre store handicaps, men talmæssigt små, her kan ekspertisen let blive spredt for alle vinde. Det samme gælder miljø – og naturforvaltningen, som også bør blive i pegionerne.