Uddannelsespolitik

Pinligt, Haarder

GYMNASIEREFORM:Undervisningsminister Bertel Haarder (V) har kvitteret for kritikken af gymnasiereformen ved øjeblikkeligt at erklære sig klar til at lave betydelige ændringer i reformen. Det er pinligt, at undervisningsministeren på den måde undsiger sit eget partis reform. Det er meget pinligt, at gymnasiereformen gennemføres under en undervisningsminister, der ikke lader nogen lejlighed gå fra sig til at tale dårligt om reformen. Vi ser meget frem til at diskutere ændringer af gymnasiereformen i forligskredsen. Så kan det være, at de ønsker, som vi har om drøftelse af afbureaukratisering, eksamensform, projektopgaver og lignende kan bliver taget op. wDet har vi bedt om for længe siden.