EMNER

Pinligt niveau

En politisk arbejdsfrokost, hvor to V-toppolitikere ifølge dagspressen har kikket lidt for dybt i snapseglassene på skatteydernes regning

PREHN:En politisk arbejdsfrokost, hvor to V-toppolitikere ifølge dagspressen har kikket lidt for dybt i snapseglassene på skatteydernes regning er absolut kritisabelt, ligesom det var det, da eksempelvis daværende S-undervisningsminister Ritt Bjerregaard spillede verdensdame i Paris på samme skatteyderes regning. Begge dele er utilstedeligt og kritisabelt. Herom hersker der ikke skygge af tvivl. Ritt Bjerregaard kostede det ministerjobbet, men hun genopstod som socialminister et halvt års tid efter og er i dag som bekendt en ærværdig socialdemokratisk overborgmester i hovedstaden (!). Hvad ”snapsegildet” evt. skal koste de to V-politikere, vil jeg klogeligt blande mig udenom. Statsministeren har som bekendt allerede taget afstand fra den udviste adfærd. Hvad der rent faktisk er næsten mere forargeligt end at tage en snaps for meget ved en enkelt lejlighed, er det nordjyske socialdemokratiske folketingsmedlem Rasmus Prehns måde at reagere på helt offentligt. Det, man hælder ind i munden, kan man klandres for, javel, men det kan man så sandelig også for det, man verbalt lukker ud af samme mund. Her pynter den gode Rasmus Prehn bestemt ikke på politikerstanden. Prehn lignede længe en ny stjerne på den socialdemokratiske himmel. En velanskrevet og intelligent debattør med sagligheden i højsædet og med en god uddannelsesmæssig baggrund som ballast. – Men hvor har han dog skuffet efter at være blevet valgt til Folketinget. Ustandselig er han på banen som en arrig terrier og bider til højre og venstre på alt, hvad der bevæger sig i og omkring regeringen. Sagligheden er helt væk, og debatniveauet er fra at være konstruktive indspark, som man kan være enig eller uenig i, sunket ned langt under dumpeniveau. Man nægter at tro, at denne mand kan have en akademisk baggrund. I hvert fald nærmer hans måde at udtrykke sig på rent ”skraldespansk”. Således udtaler han (29.1.), at det bliver nemmere og nemmere at forstå Venstres politik, fordi de er berusede hele tiden (!). En sådan fladpandet bemærkning fortæller vist mere om afsenderen, end den fortæller om Venstre. Og Prehn fremturer med sine udtalelser, så selv en inkarneret værtshusdebattør ville krumme tæer. Han slår fast, at druk er et fast mønster i Venstres måde at arbejde på, hverken mere eller mindre. Kilden, Prehn støtter sig til, er Ekstra Bladet, der dog ikke går så vidt i sine konklusioner og generaliseringer som Prehn. At en juridisk ekspert siger, at der, når al presseomtalen skrælles af, ikke er noget at komme efter, alt er foregået efter reglerne, anfægter ikke akademikeren Prehn. Forhåbentlig arbejdede han anderledes seriøst på universitetet, end han gør på Christiansborg. Det er ren gadedrengepolitik, og Prehn optræder som en flab. Kender han i øvrigt den bibelske fortælling om den utro kvinde, der skulle stenes, og Jesu ord om, at den, der er ren, kan kaste den første sten (!)? De fleste er vist enige med Prehn i, at selv om der ikke juridisk er noget at komme efter, så er det uetisk at lade alkohol fylde så meget, når det handler om en arbejdsfrokost på det offentliges regning. Er Socialdemokraterne som parti imidlertid så rent, at det kan kaste ikke blot den første sten, men en sand kanonade af smuds? Jeg - og med mig mange andre - tvivler! Ikke så lidt endda! Og så skal jeg i øvrigt hilse at sige, at det store flertal af vælgere foretrækker seriøse politikere, der satser på at nå til enighed om varige løsninger på det danske samfunds problemer – lad gadedrengene slås og politikerne forhandle med fair midler, nemlig gode og saglige argumenter. Skriv dig venligst det bag øret, Rasmus Prehn.