EMNER

Pinse i Skagen kirkeuden ny salmebog

SKAGEN/HULSIG:I morgen søndag er det pinse. Og i et flertal af landets kirker er det også "store salmebogs søndag". Den nye danske salmebog, der er autoriseret af Hendes Majestæt Dronningen tages i brug dér, hvor menighedsrådet har bestemt sig for det. Præster og menighedsråd i Skagen og Hulsig har bestemt sig for, at man her venter til det nye kirkeår. - Indtil da vil vi stadig slide på den gamle, idet vi som hidtil fortsat også bruger tillægget med dets store udvalg af nyere salmer - større end det, der forefindes i den nye salmebog. Ved at udsætte den betydelige investering holder vi os tillige indenfor de fastlagte budgetrammer, fortæller sognepræst C.C. Jessen. Anskaffelse af salmebøger til kirker, konfirmandhus, menighedslokaler og kapel er en ganske betydelig udgift, som der ved den nylige budgetvedtagelse i menighedsrådene først er taget højde for i 2004. - Indtil da er det vort håb, at folk i sognet vil anskaffe sig salmebogen og gøre sig fortrolig med den inden vi kaster os ud i den fælles brug af bogen. En salmebog er jo i virkeligheden en personlig sag, hvilket for eksempel udtrykkes ved at man i de fleste familier stadig giver den til konfirmanden og måske endda sætter navn i guldtryk på bagsiden. - Men samtidig véd vi godt, at det i dag anses for en selvfølgelig service, at kirken er udstyret med salmebøger til kirkegængerne, også ved de kirkelige handlinger. Dette kan dog ikke opfyldes ved de store gudstjenester, som konfirmation og juleaften, hvor der i reglen trykkes særlige programmer med salmeteksterne. C.C. Jessen opfordrer derfor kirkegængere til at købe salmebogen – og forberede dens ibrugtagning 1. søndag i advent i år.