Frederikshavn

Pio mindet

FREDERIKSHAVN:Handels- og virksomhedsforeningen indledte den årlige generalforsamling med 1 minuts stilhed for at markere tabet af den tidligere direktør for Frederikshavn Handelsskole, P.I. Olsen, som afgik ved døden i sidste uge. Formanden for Frederik, direktør Ejvind Nielsen understregede, at P.I. Olsen om nogen havde påvirket udviklingen indenfor handelsuddannelserne på landsplan som mangeårig formand for de foreninger, der præger udviklingen sammen med ministerierne og herigennem også været med til at markere Frederikshavn på en god måde. - Her i byen har PIO igennem 33 år som direktør for Handelsskolen stået for opbygningen af den skole vi kender, og derigennem været med til at uddanne mange af os, der er tilstede her i dag. - PIO var en person som var kendetegnet ved en meget stor viden og klogskab parret sammen med en stilfærdig humor, der ofte gjorde ham til centrum i samværet med andre – en menneskelig person der på alle måder var redelig og altid parat til at lytte og hjælpe de mennesker, der havde brug for det. - PIO har i de mange år naturligt deltaget i handlens udvikling i vores by, og i Handelstandens generalforsamlinger hvert år med indlæg om de uddannelsesmæssige muligheder, og han har de seneste år efter sin fratræden som direktør deltaget som en af æresgæsterne. - Så vi har mistet en personlighed, der har medvirket til rigtig meget godt i vores by, sagde Ejvind Nielsen. P.I.Olsen bisættes fra Frederikshavn Kirke på fredag.