Pioner: - Rapsolie rækker ind i evigheden

Karl Petersen tanker på tredie år madolie på bilen

HJALLERUP:Karl Petersens stærke hænder nærmest kærtegner bælgene med de endnu grønne rapsfrø. - Er det ikke et flot syn, spørger han og slår ud med armen som var marken bag ham et til naturens større underværker. For de fleste dødelige ligner det mest en almindelig, nyligt skårlagt rapsmark, men den 76-årige mand ser mere end det i den filtrede masse af plantestængler. Han ser noget, der kan bidrage til at løse det måske største miljøproblem overhovedet, udledningen af drivhusgasser. - Om 14 dage er rapsfrøene tørre og sorte, og så kan der presses olie af dem, som min bil kan køre på, siger Karl Petersen, der for to og et halvt år siden lod sin firehjulstrækker bygge om til at kunne køre på rapsolie. Rapsolie betragtes normalt som et restprodukt fra fremstillingen af foderkager, men set med den ældre mands øjne er det omvendt, rapsolien er det primære. Foderkagerne et restprodukt. - Fordi det ikke belaster miljøet i form af udledning af CO2 og dermed ikke bidrager til drivhuseffekten, siger han. CO2 i kredsløb Modsat den mineralolie, der pumpes op fra Nordsøens undergrund og danner basis for fremstilling af benzin og dieselolie. Med disse stoffer på tanken frigøres der kultveilte, der blev bundet for millioner af år siden, hvorved luftens indhold af drivhusgassen CO2 øges. Med rapsolie på tanken frigøres der kultveilte bundet inden for det seneste år. - Med det sidste kredsløb hverken tærer vi på klodens ressourcer eller forurener vores klode, siger KarlPetersen. Det var stedsønnen, ingeniør Niels Ansø, der i sin tid overtalte Karl Petersen til at forsøge sig med rapsolie på tanken. Hvilket ikke var særligt svært. - På mine gamle dage er jeg blevet ret så miljøbevidst. Jeg er kort sagt ret så bekymret over den måde, hvorpå vi behandler kloden og dens ressourcer. Både miljø og ressourcer skulle jo gerne holde til vores efterkommere også, siger Karl Petersen, der heller ikke bruger sprøjtemidler på sin landejendom vest for Hjallerup, hvorfra han driver handel med planter og pyntegrønt. Uændret trækkraft Rapsolie lyder ikke helt så potent som dieselolie, og ifølge diverse tabeller er energiindholdet da også fem procent lavere, men det er ikke noget den tidligere major har mærket noget til. - Efter min bedste vurdering har bilen uændret trækkraft som før ombygningen, og den starter ligeså godt. Servicemæssigt har der heller ikke været nogen forskel, siger Karl Petersen, der køber sin olie ved en landmand, der presser sine egne frø. Og skulle det knibe med leverancen, kan køretøjet fortsat slukke sin tørst med dieselolie. Ifølge Niels Ansø har andre end stedfaren erfaret, at trækkraften ikke er nævneværdig anderledes. - Forklaringen er blandt andet, at rapsolie har et større indhold af ilt, hvilket i motoren trækker i den anden retning. Og der er tilfælde, hvor bilejere oplever, at bilen har fået et bedre bundtræk efter ombygningen, siger ingeniøren. Først i Nordjylland - Så se bare at komme i gang med at køre på rapsolie, lyder Karl Pedersens råd til landets mange ejere af dieseldrevne køretøjer, hvoraf langt de fleste uden videre kan bygges om til formålet. Hans råd er foreløbig blevet hørt af Dronninglund Kommune, der har ladet en af teknisk forvaltnings arbejdsvogne overgå til rapsoliedrift. - Det første offentlige køretøj med rapsolie på tanken i Nordjylland, siger han med tydelig stolthed på sin kommunes vegne.