Aalborg

PionerPris uddelt

HÆDER:Katrine Schumann og Jesper Munksgaard, lektorer på University College Nordjylland, har vundet årets PionerPris fra Undervisningsministeriet. PionerPrisen tildeles undervisere, der har skabt et konkret undervisningsforløb, hvor sigtet er udvikling af kompetencer inden for entrepreneurskab og innovation. Katrine Schumann og Jesper Munksgaards projekt, Innovation gennem pædagogisk og socialt entrepreneurskab, udfordrede og støttede de studerende til at udvikle innovative forretningsideer og lederskab. PionerPrisen blev overrakt af Marianne Oksbjerre, Direktør Selvstændighedsfonden, med begrundelsen: - Ved dette projekt blev vi i dommerpanelet imponeret over, at projektet rent faktisk udfordrer professionstænkningen. Projektet er ambitiøst og sætter fokus på vigtige kompetencer som socialt entrepreneurskab og personligt lederskab. Ikke mindst trækker projektet på det nyeste teori på feltet. Med PionerPrisen 09 følger en studietur til USA og yderligere kompetenceudvikling indenfor innovation, kreativitet og entrepreneurskab.