Retspleje

Pjækkeri i retten skal stoppes

Hvert dag året rundt sidder dommerne i de danske byretter og venter på folk, som aldrig dukker op. Det store forsvindingsnummer er særlig udtalt i de små bødesager, hvor kun et meget lille antal af de tiltalte møder frem til deres egen sag.

Det betyder spildtid både hos retten, men også hos politiet, som sender en anklager med tasken fuld af sager. Langt de fleste små bødesager kommer tilbage med en udeblivelsesdom fra retten. Problemet lander nu på den konservative justitsminister Lene Espersens bord. I politiet er der forslag om at ændre systemet, så man undgår den megen spildtid. Tanken er at lave reglerne om, så bødemodtageren selv skal gøre noget aktivt, hvis han ønsker sin sag prøvet i retten. Hvis ikke han reagerer, betragtes det som accept af bøden. - For hver sag vi sender til retten, skal vi finde den frem og forberede den. Det koster en del ressourcer både hos kontor- og politipersonale, som vi sagtens kunne bruge til noget mere fornuftigt, når folk ikke dukker op i stort tal. Der er ingen tvivl om, at hvis folk selv skulle gøre noget aktivt for at få prøvet deres bøde, ville det reducere antallet af sager, der ender i retten, ganske betydeligt, siger vicepolitimester Michael Graversen fra Aalborg Politi. Han understreger, at det vil kræve en lovændring, hvis det skal gøres muligt at slutte bødesagen allerede i politiets system. - Derfor er det i sidste ende en afgørelse, som skal træffes af politikerne, understreger vicepolitimesteren. På Christiansborg er Dansk Folkeparti parat til at rejse sagen over for justitsministeren. - Det er selvfølgelig uholdbart med al den spildtid, og derfor vil vi bede justitsministeren om at se på sagen. Jeg er sikker på, at retten og anklagemyndigheden kan bruge tiden på noget bedre. Som for eksempel en hurtigere sagsbehandling, siger Peter Skaarup, retspolitisk ordfører for Dansk Folkeparti. Han ser ingen problemer for retssikkerheden, hvis folk, der modtager en bøde, samtidig klart og tydeligt bliver informeret om deres rettigheder og muligheder. Herunder at sagen kan genoptages, hvis der er sket en fejl. Derimod er Venstres Birthe Rønn Hornbech ikke begejstret for forslaget. - Vi har en adskillelse af den udøvende og den dømmende magt i Danmark, fastslår hun og hentyder til, at det vil være et brud med det grundprincip i det danske retssystem, der siger, at politiet efterforsker lovovertrædelser, mens det er domstolene, der afgør skyldsspørgsmål og idømmer straf. Læs mere i NORDJYSKE torsdag

Breaking
Statsministeriet indkalder til pressemøde mandag aftenStatsministeriet indkalder til pressemøde mandag aften
Luk