Placér materieltjeneste her

Forsvarsminister Søren Gade har netop sammen med forligspartierne lagt sidste hånd på en justering af forsvarsforliget fra i foråret.

Forliget roses for at tage fat på en nødvendig omstilling med vægt på en struktur, der tilgodeser internationale opgaver. Der er foretaget en del ændringer, da det åbenbart ikke har været let at få økonomien til at hænge sammen. Der skal investeres ekstraordinært i nyt materiel til at understøtte omstillingen. Forhåbentlig er der ikke og vil heller ikke blive gået på kompromis med kvaliteten af det materiel de udsendte soldater er afhængige af, så hellere nøjes med at anskaffe et lavere antal og supplere op med materiel arvet fra den gamle struktur. Vent derfor med at holde udsalg, indtil de endelige priser for det nye materiel er kendt. U-bådene blev skrottet, bl.a. med henvisning til at ubemandede ubåde snart kan overtage væsentlige opgaver. En tilsvarende udvikling med ubemandede kampkøretøjer kan ventes for hæren. Det er der formentlig også taget højde for i nødvendigt omfang. Medarbejdersiden skal også tilpasses den nye struktur med nedlæggelse af job og flytninger til følge. Selvom det er en meget vanskelig proces, vil der utvivlsomt lokalt være accept og forståelse for nødvendigheden, så længe denne kan begrundes sagligt. Om den enkelte så vælger at flytte med eller ej, vil naturligvis være en helt individuel beslutning i den enkelte familie. Vedtagelsen af forsvarsforliget i Folketinget kan synes at være en formssag, hvilket den naturligvis ikke bør være. Det må være her evt. forhold, der er overset eller ikke er sagligt begrundet, bliver bragt på plads. Den nye værnsfælles materielkommando eller Forsvarets Materieltjeneste (FMT), som den omtales i forliget, skulle have været etableret i eksisterende bygninger i Vedbæk nord for København. Dette er opgivet af praktiske grunde og Vedbæk skal formentlig sælges til fordel for tilkøb af et kontorhus i omegnen af København, der kan rumme alle FMTs medarbejdere. Første forsøg herpå er angiveligt glippet. Der blev fra flere sider anbefalet en decentral struktur ved etablering af FMT, men det blev fastholdt at centralisere i København. Dermed lå det samtidig fast at Hærens Materielkommando (HMAK) skulle flytte med deraf følgende tab af kernekompetancer for hæren. Siden foråret er udviklingen i Nordjylland, med en lavere beskæftigelse end i resten af landet, desværre fortsat i samme negative retning bl.a. med nedlæggelse af arbejdspladser og et opsving, der halter efter. Det kommende Femern-broprojekt vil forøge uligheden for Nordjylland, også selvom der kompenseres i bedste Risgaard Knudsen ånd med f.eks. en dobbeltsporet bane nord for Aalborg, en tredje Limfjordsforbindelse, en ny motorvej direkte fra Kolding over Viborg til Aalborg og givet andre gode tiltag. FMT skal ikke længere huses i forsvarets eksisterende bygninger i København, hvad begrunder da en placering her. Hvorfor placeres FMT ikke i Nordjylland. Hvilke ulemper og fordele er der egentlig ved at placere FMT i Nordjylland? FMTs general får længere til København – ja, men i praksis ikke længere end generaler og admiral fra Hærens Operative Kommando (HOK) og Flyvertaktisk Kommando (FTK) i Karup og Søværnets Operative Kommando (SOK) i Århus. FMTs general har et stort tjenesteligt behov for at være i København – måske, men f.eks. større bevillinger til materiel går efter en lang og grundig forberedende proces i samarbejde med HOK, FTK og SOK til Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet, inden en ansøgning behandles i Finansudvalget. Dette kræver ikke specielt, at generalen opholder sig i København. Med tiden var det praktisk, måske af hensyn til karriere og økonomisk/politisk styring, at få samlet alle generaler, admiraler og højere officerer i København – OK, men formentlig ikke optimalt for gennemførelse af forsvarets primære opgaver. Medarbejderne i FMT får flere rejsedage – næppe, hovedparten af FMTs samarbejdspartnere har hjemme i Jylland. Kompetancetabet ved flytning af Søværnets Materielkommando (SMK) og Flyvematerielkommandoen (FMK) vil overstige kompetancetabet ved flytning af HMAK – måske, men de reelle muligheder for køb af en tilsvarende eller bedre bolig er langt bedre i Nordjylland, hvilket formentlig vil få en hel del til at flytte med. I 1970 blev der f. eks. bygget en hel ny bydel i Bjergby. Betydningen af tab af kernekompetancer er størst i SMK og FMK, med andre ord SMK og FMK løser mere betydende opgaver end HMAK – nej, det er måske en af de alvorligste misopfattelser i den hidtidige debat om forsvarsforliget. Tjek et tilfældigt nyhedsmedie eller spørg de udsendte og deres familie. Med al respekt for medarbejdernes kvalifikationer i FMK og SMK samt betydningen af deres arbejde og SOK og FTKs opgaver med bl.a. territorialforsvar, evt. bidrag til erobring af luftherredømmet i et konfliktområde samt transportopgaver for hæren, så er det ikke deres materiel og deres erfaring, der primært skal følge og meget gerne optimalt beskytte vore unge udsendte soldater, der igen og igen må frem i forreste linie og tage konfrontationerne eller dag ud og dag ind risikere f.eks. morterangreb og vejbomber. Nej, det er bevarelse og styrkelse af kompetencerne ved HMAK, der er behov for. Samtidig skal der anskaffes materiel i en stigende takt og med et stort indhold af mobil datakommunikation, et fagområde hvor Nordjylland er i superligaen. Kort sagt: Der er behov for mere og ikke mindre af kernekompetencerne ved HMAK, hvilket man får ved at placere FMT i Nordjylland. Opgaven med at flytte FMK og SMK er langt større – måske, men det er ingen selvfølge, idet FMT forventes etableret som en meget slank organisation med ca. halvt så mange medarbejdere som i de tre nuværende materielkommandoer tilsammen. Kompetencerne til at supplere op for dem, der vælger ikke at flytte med, er til stede. Der er universitetet i Aalborg, der blev bygget skibe i Nordjylland indtil for nylig og de adskiller og genopbygger jagerfly rutinemæssigt på flyvestation Aalborg. Flytteomkostningerne for SMK og FMK vil langt overstige flytningen af HMAK – næppe, når man regner det hele med. FMT kan bo billigt, da kvadratmeterprisen er langt lavere i Nordjylland og de offentlige lønninger har lettere ved at konkurrere med den private sektor, hvilket vil lette den løbende rekrutteringsopgave. Der kan givet stilles flere spørgsmål, men konklusionen af en saglig analyse vil givet entydigt pege på Nordjylland, der har bevist, at mammut opgaven for hæren har kunnet løftes igennem 35 år med HMAK, heraf mere end 10 år med mange i internationale opgaver. Meget taler for og meget lidt imod en placering af FMT i Nordjylland – i smuk harmoni med forsvarsforligets målsætning og beskæftigelsesmæssige og samfundsøkonomiske mål. Der skal på denne baggrund lyde en højlydt appel til alle nordjyske folketingsmedlemmer om at gøre indflydelse gældende til fordel for landsdelen og forsvaret, som beskrevet ovenfor, så husvilde Forsvarsmateriel får domicil i Nordjylland - enten i eksisterende ledige bygninger i landsdelen eller ved relativt billigt at bygge en etage oven på de flade tage på HMAK, en etage man forudså og forberedte allerede i 1970. Beskæftigelsessituationen i Nordjylland halter vitterlig langt efter. Landdelen kan og vil gøre sit, men efterslæbet er af en så markant og permanent karakter, at Regering og Folketing må give en hjælpende hånd. En del af løsningen ligger lige for, begrundet med saglige argumenter.