Lokalpolitik

Placering af det nye renseanlæg driller

Måske vil placering berøre grundvand i Øster Lovnkær Skov

Beslutningen om at opføre Mariagerfjord store nye renseanlæg i Øster Lovnkær er med kort varsel udskudt. Hvor længe vides ikke. Men det er ikke lokale beboerprotester, som rokker ved placeringen. Derimod har Mariagerfjord Vandservice, som skal bygge anlægget, bedt om - og fået - ekstra betænkningstid, fordi facit af geotekniske undersøgelser efterlader selskabet i en svær og meget omkostelig kattepine. Nemlig: 1. Skal man bruge yderligere 10 mio. kroner på afværgeforanstaltninger for at være sikker på, at den nødvendige grundvandssænkning ved anlægget ikke vil få uheldig, afsmittende virkning på grundvandsspejlet i den nærliggende Øster Lovnkær Skoven. Den er udpeget som et særligt følsomt habitat-område og derfor naturbeskyttet. 2. Eller bør Mariagerfjord Vandservice i stedet flytte anlægget 150 meter længere væk fra skoven. Men det kræver en ny høringsfase, fordi man så overskrider de afmålte, arealmæssige rammer i kommuneplantillæg. - Vi har brug for en timeout, men håber løbet af 14 dage at være afklaret på, hvad vi vil, siger direktør Søren Erikstrup fra Mariagerfjord Vandservice A/S, der både står for kloakering og den altovervejende vandforsyning i kommunen. Byrådets økonomiudvalg accepterer at sætte beslutningen på standby. - Al fornuft tilsiger os, at når der opstår usikkerhed og løse ender, så skal det afklares, inden vi siger ja. Det er jo en stor beslutning - og mere haster den altså heller ikke, siger borgmester H. C. Maarup (S).