Lokalpolitik

Plads i museumsbestyrelse står åben til politikere

Det ny sammenlægningsudvalg skal tage stilling til, om kommunen skal være repræsenteret i Vildmosemuseet. Arkivfoto

Det ny sammenlægningsudvalg skal tage stilling til, om kommunen skal være repræsenteret i Vildmosemuseet. Arkivfoto

BRØNDERSLEV:Det bliver op til Sammenlægningsudvalget i Brønderslev-Dronninglund Kommune at afgøre, i hvilket omfang byrådet skal være repræsenteret i bestyrelser for selvejende institutioner/fonde. Brønderslev Byråd har sendt en sag videre til sammenlægningsudvalget på baggrund af, af Museumsforeningen for Vildmosemuseet har bedt Brønderslev Byråd om at komme med et forslag til et kommunalt bestyrelsesmedlem. Der er 27. april holdt stiftende møde for at etablere Fonden Vildmosemuseet. Fonden har til formål at erhverve de eksisterende bygninger på Paukjærvej 5, der rummer Vildmosemuseet, samt forestå opførelsen af en ny museumsbygning samt forestå den efterfølgende vedligeholdelse af disse bygninger. Fonden har også til opgave at støtte udbredelsen og kendskabet til Brønderslev og Store Vildmose samt dennes randområder. Der lægges op til, at fonden ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Endvidere er det forudsat, at bestyrelsen kan udvides med yderligere et bestyrelsesmedlem, udpeget af kommunalbestyrelsen. Der lægges op til, at Museumsforeningen for Vildmosemuseet bevares. Ifølge børne- og kulturforvaltningen er der i forbindelse med den kommende kommunesammenlægning nedsat en projektgruppe vedrørende fritids- og kulturområdet. I dette arbejde indgår spørgsmålet om de fremtidige forhold på museumsområdet, herunder forholdet for Try Museum og Vildmosemuseet.