Plads til alle

Helge Sander melder ud, at han ønsker, at universiteterne i Danmark bliver privatiserede, så de kommer til at fungere mere som firmaer.

De studerende på Aalborg Universitet mener ikke, at privatisering i sig selv behøver at være en dårlig ting. Dog frygter de studerende på AAU, at en privatisering, hvor universitetet bliver en virksomhed, der skal tjene penge, kan betyde forringede forhold på følgende områder: * Brugerbetaling. Det må ikke koste penge at blive indskrevet på et universitet. Universiteter skal være for alle, ikke kun den økonomiske elite. * Studenter og ansattes demokrati. Det er vigtigt at de studerende og de ansatte ikke mister indflydelse og medbestemmelse i forhold til deres arbejdsplads. * Uddannelsesniveau. Uddannelser skal ikke kun udbydes, fordi der kan skabes profit på dem, men også fordi man vil udvikle et videnssamfund. Vi frygter, at private universiteter kun vil udbyde profit uddannelser med høje statstilskud. De studerende mener, at det er vigtigt at arbejde tæt sammen med erhvervslivet (herunder det private arbejdsmarked), men vi ønsker et samarbejde, hvor man bruger hinandens kompetencer til gensidig udvikling, og ikke et samarbejde, hvor man forsøger at blive ens. Derfor siger de studerende: ”Bevar samarbejdet med det private arbejdsmarked, men bevar samtidig et universelt universitet, med plads til alle!