EMNER

Plads til alle

Bøsser og lesbiske er velkomne i kirken

Kirken er for alle, og derfor skal bøsser og lesbiske også kunne blive velsignet i Brønderslevs kirker. Det er den overvejende holdning i Brønderslev Menighedsråd, der har drøftet den rapport, som Kirkeministeriet har fået udarbejdet om folkekirken og registreret partnerskab. I den forbindelse har det været fremme, om et bryllup altid skal ske på et rådhus med efterfølgende mulighed for en kirkelig velsignelse. Der lægges op til, at registreret partnerskab skal indgås på rådhuset, men efterfølgende er der så mulighed for en kirkelig velsignelse eller en gudstjenestelignende handling. I Brønderslev siger man, at de er velkomne. Men det står også klart, at det er frivilligt, om præsterne vil foretage en kirkelig velsignelse eller en gudstjenestelignende handling. Næsten samtlige menighedsrådsmedlemmer slog fast, at kirken er for alle, og at der skal være mulighed for en kirkelig velsignelse. Holdningen i menighedsrådet er, at kirken fortsat er det rigtige sted for at indgå et ægteskab mellem en mand og en kvinde. Villy Pedersen vil ikke stå fast på, at bryllupper fortsat skal være i kirken. Sognepræst Gitte Lykke Andersen mener, at en borgerlig vielse med efterfølgende kirkelig velsignelse er en mulighed. Anders Hummelmose kan også acceptere, at der sker en borgerlig vielse og en kirkelig velsignelse. Omkring den kirkelige velsignelse af to personer af samme køn stillede Villy Pedersen spørgsmålstegn ved, om kirken har mandat til det. - Ingen steder i Bibelen er der en positiv omtale af homoseksualitet, sagde han. Menighedsrådsformand Else Hansen: - Jeg siger nej til, at et registreret partnerskab skal ske i kirken. Men jeg går ind for en gudstjenestelig markering af deres forhold. Et ægteskab er mellem en mand og en kvinde. Thomas Uth lagde ikke skjul på, at han repræsenterer et mindretal, og at han er modstander af at foretage velsignelse af homoseksuelle i kirken. Endnu mere klart er det, at præsterne skal have mulighed for, at melde fra, hvis det strider mod deres overbevisning at velsigne homoseksuelle. Gitte Lykke Andersen understregede, at præsterne har mulighed for at sige nej, hvis det strider mod deres samvittighed. Ole Stevns: - Ligesom en præst kan sige, at han ikke vil vie fraskilte, kan han også sige, at han ikke vil vie nogle af samme køn. Flere af menighedsrådets medlemmer talte også for, at det ikke kun er præsten, men også de øvrige medarbejdere ved kirken, der skal have mulighed for at sige nej. Det kommer til at fremgå af høringssvaret fra Brønderslev, at medarbejdere ved kirken skal kunne sige nej til at medvirke ved en velsignelse i kirken af et indgået registreret partnerskab.

Breaking
Politiet advarer efter brag i Aalborg: Hold jer væk fra disse flasker
Luk