Plads til både dyr og mennesker

Uheldigt med nordlig byudvikling, mener Borgergruppe

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Af hensyn til børnene og byen, vil det være bedre at udvikle Skørping by i Rebild nærmere skolen og bedre veje, mener Borgergruppen.

SKØRPING:En borgergruppe arrangerer torsdag et ekstra borgermøde om kommuneplanen. Det er en "Om'er" til kommunens borgermøde i skolernes vinterferie på Rebild Park torsdag aften. - I er meget velkomne, understregede Frank Sandeløv, Borgergruppen, henvendt til de fremmødte politikere og embedsmænd på Rebild Park. Her fremlagde planlægningschef Finn Østerbæk i kort form den plan for kommunens udvikling, der er ude i såkaldt offentlig høring frem til 13. marts. Og kommunen kan være sikker på, at der kommer alternative forslag til især byudviklingen i Skørping by. Hensyn til fugle og dyr Kommuneplanen rækker frem til år 2017 og forudsætter yderligere boliger nord og nordøst for Skørping by, hvor der ikke er så mange restriktioner at tage hensyn til. Syd for det ny boligområde ligger Nordre Purker, der ikke er fredsskov, men dog begrænset som udviklingsområde af EUs fugledirektiv. Små såkaldte habitatsområder er levesteder for sjældnere fugle og dyr, men det kan man tage hensyn til ved den fysiske lay out for en kommende bebyggelse. - Jeg kan forsikre jer for, sagde borgmester Børge Olsen henvendt til Borgergruppen, at det er lettere at kontrolellere 100 parcelhuse end to landmænd. Pas på grundvand Borgergruppen påpegede nemlig i sit indlæg på Rebild Park, at det foreslåede byudviklingsområde rækker ind over det grundvand, som sikrer borgerne frisk og rigelig mængder i hanerne, som foreskrevet i lov om vandforsyning. Borgergruppen forudser også trafikale problemer, når forældrene i fremtiden må køre deres poder til skole de omkring fire kilometer fra det ny boligområde. Nogen vil helt sikkert smutte ad Nordre Skovvej. Alternativt foreslår gruppen i stedet, at byen bevares samlet med kortere afstand til bymidte og skole, bedre veje i det attraktive område mellem Ottrup mose og Buderupholmvej samt vest for skolen på begge sider af Rebildvej. Men her er langt flere interesser på spil end EUs fugledirektiv. Det er fredsskov og Børge Olsen kunne fortælle, at især med den nyeste skovlov er det noget nær umuligt at få ophævet fredskovspligten i dag. Planlægningschefen kunne fortælle, at det tog femten år at få ophævet fredsskoven, da man købte jord til byen boldbane. I dyre domme måtte kommunen oveni købe et andet areal og tilplante dobbelt så meget skov til erstatning for fredsskoven. Ingen af de fremmødte brød sig tilsyneladende om så lang tidshorisont. Der er i forslaget til kommuneplan indlagt et såkaldt visitorcenter i Rebild. Det vil ikke genere natur eller vildt i området, fastslår en miljøvurdering. Rebild en helhed Flere af de fremmødte på Rebild Park rejste spørgsmålet, hvad udvikling i det hele taget er og om Skørping efter fusionen med Støvring og Nørager overhovedet skal vokse. Det er måske ikke så nødvendigt at skaffe ny skatteydere, når man ser på udviklingen i hele det ny Rebild. Der var i hvert fald udtalte betænkeligheder ved at udlægge arealer nord for Skørping med måske plads til 140 boliger. I forslaget til kommuneplan er der forudset forskellige mulige løsninger på de trafikproblemer denne udviklingsretning skabe. I forslaget til kommuneplan frem til år 2017 er udpeget et undersøgelsesområde for et overordnet vejforbindelse nord for Skørping fra Buderupholmvej til Gl. Skørpingvej og videre til Hanehøj. Det vil kunne aflaste byen for den tunge trafik fra erhvervsområdet Skørping Nord. Færre job Flere udtrykte videre skepsis for, om den ny udstykning nord for Skørping ville bidrage til den lokale økonomi. Folk vil køre og pendle og formentlig have foretaget deres indkøb på vejen. Omsætningen fra 140 familien er i kommuneplanen anslået til seks millioner kroner. Den sidste halve snes år er otte ud af 28 butikker lukket og for fire år siden mistede byen sit postkontor. På den anden side er det i Skørping vil bo, da halvdelen af de senere års byggeri er foregået her. Samtidig er antallet af pendlere steget. Fra 53 procent i 1993 til 61 procent ti år senere. Udviklingen illustreres yderligere af, at antallet af arbejdspladser inden for hotel- og restaurationsbranchen er faldet fra 326 til 203 på blot seks år siden 1997.