Lokalpolitik

Plads til både naturpark og mosebrug

Sejlflod søger om at få del i de 20 millioner, som Miljøminsteren har til nationalparker

SEJFLOD:Kommunalbestyrelsen var på sit seneste møde enige om, at det var et særdeles godt projekt og materiale, som kommune og amt i fælleskab havde fået udarbejdet for Lille Vildmose. I alt er seks områder i Danmark blevet udpeget som velegende til at blive forvandlet til nationalparker, her i blandt fredningen af Lille Vildmoses unikke højmose, skov og overdrev. - Amtets tekniske udvalg har også godkendt materialet, og får vi del i puljen på de 20 millioner fra Miljøministeriet, kan vi i løbet af rimelig tid får naturparken op at stå, sagde borgmester Kristian Schnoor (S). Kommunen regner med at ansøge om 8,65 millioner. Altså en trejdedel af den pulje der er til rådighed. Ansøgningens størrelse skal ses i lyset af, at miljøminister Hans Christian Schmidt (V) tidligere har udtalt, at han i løbet af foråret vil pege på de to - tre naturområder, som skal have penge. Pengene vil Sejlflod Kommune bruge til løn for en projektkoordinator, mosegenopretning, genindførelse af store pattedyr ligesom lokale initiativgrupper, fundraising og information vil få støtte. Hvis kommunen får del i naturmillionerne, bliver budgettet givetvis først endelig fastlagt efter forhandling med Miljøministeriet. Her skal fordelingen af udgifter på stat, amt, kommune og andre bidragydere på plads sammen med projektets endelig indhold. Både borgerliste T og Venstre gav udtryk for tilfredshed med projektet i byrådssalen. Dog ville Venstres Lone Landkildehus gerne slå et slag for at så mange som muligt kunne få adgang til naturområdet. - Hvad sker der med de 60 arbejdspladser, som Pindstrup Mosebrug har i området? Vi har brug for arbejdspladser, og indvindingen af spaghnum har en afsmittende effekt og giver os job til eksempelvis vognmænd. Kan produktionen gå i spænd med en nationalpark, ønskede Tage Stevnhoved (DF) at vide. Borgmester Kristian Schnoor mente ikke, at der var noget til hinder for at gennemføre nationalparkideen og samtidigt have spaghnumindvinding. - Men om 15 år er al tørveindvindig i området forbi. Indvindingsaftalerne skal genforhandles i løbet af den kommende sommer, og hvis Pindstrup ikke får dem fornyet, kan der være tale om, at de skal have erstatning, forklarede Kristian Schnoor. Selv om indvindingen er på retur, og en stor del af videreforarbejdningen af tørv på fabrikken nu foregår med importeret spaghnum, så borgmesteren gerne, at Pindstrups indvinding blev afviklet på så god en måde som muligt.