Gymnasiale uddannelser

Plads til ekstra elever i kælderen

Depotrum kan blive til klasseværelser ved at sænke terrænet udenfor

Det kni­ber med plad­sen på alle Aal­borgs gym­na­si­er. En in­tern af­ta­le be­ty­der, at Has­se­ris sø­ger først om pen­ge til at ud­vi­de.
AR­KIV­FO­TO: HEN­RIK BO

Det kni­ber med plad­sen på alle Aal­borgs gym­na­si­er. En in­tern af­ta­le be­ty­der, at Has­se­ris sø­ger først om pen­ge til at ud­vi­de. AR­KIV­FO­TO: HEN­RIK BO

HASSERIS:På Hasseris Gymnasium venter rektor Anders Bach Jensen spændt ved postkassen i disse dage. Gymnasiet har søgt om lov til at bruge fire millioner kroner på en udvidelse, men endnu har Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST), der afgør den slags, ikke svaret. Pengene skal sikre mere plads på gymnasiet, der sidste år oplevede en markant fremgang i elevtallet. En fremgang, der begyndte så småt i 2002, da Hasseris Gymnasium havde omkring 340 elever - nu er tallet 630. Og det vokser efter al sandsynlighed yderligere til august. Den nuværende 3. g årgang består af seks klasser plus den internationale IB-linje, men Anders Bach Jensen regner med otte plus en klasse efter sommerferien. - Jeg håber meget, at vi får lov at udvide, Ellers kommer det til at knibe meget med at finde plads, siger han. De fire millioner kroner kan give seks eller syv ekstra klasselokaler. Ikke ved at bygge til, men ved at sænke terrænet mod øst (ud mod Hasserisvej) og mod nord (ud mod villakvarteret) - dermed vil en række nuværende depotrum kunne ændres til undervisningslokaler i stedet. Samtidigt bevares den arkitektoniske helhed, der kendetegner gymnasiet. Tidligere hørte gymnasierne under amtet, der skulle bevilge penge til om- og tilbygninger. Efter kommunalreformen er de blevet selvejende, men bygningerne ejes fortsat af staten. Administrationen er lagt i UBST. Udvidelsen i Hasseris er første led i en fælles strategi, lagt af fire gymnasier i fællesskab; de øvrige er Aalborg Katedralskole, Aalborghus og Støvring Gymnasium. Efter Hasseris følger Aalborghus og siden Katedralskolen, mens Støvring allerede i år har søgt om lov til at inddrage en pedelbolig. - Undervisningsministeriet skal vurdere, hvor behovet er størst, og der skal UBST så bruge pengene. Foruden Aalborg står Odense, Århus og Silkeborg højt på listen, fortæller Anders Bach Jensen. Selv om svaret skulle blive positivt tror han ikke, at en udvidelse bliver færdig inden skolestart august: - Men bare vi kommer i gang, så finder vi ud af det i de måneder, det måtte vare. Og skulle svare blive negativt, så udbryder der ikke panik, understreger Anders Bach Jensen: - Vi skal nok få plads til eleverne under alle omstændigheder. Men det bliver trangt, og hver et hjørne skal udnyttes.