Lokalpolitik

Plads til Fakta

Flere dagligvarebutikker vil tiltrække flere kunder

NIBE:Der er plads til flere forretninger i Nibe. Og af typen Netto og Fakta vil de kunne være med til at trække flere kunder til. Til gavn for den samlede handel. På det punkt er politikerne på linje med handelsstanden. Tidligere har kommunen fået en henvendelse fra Netto om placeringen af en butik på omkring 800 kvadratmeter og tilhørende et halvt hundrede parkeringspladser. Og nu senest har Fakta meldt sig på banen, og det planlæggende udvalg under byrådet, økonomiudvalget, peger på foreløbig fire forskellige mulige placeringer. Den ene af mulighederne er på et i forvejen kommunalt ejet areal, oplyser borgmester Jens Østergaard Madsen. - Det er planmulighederne, understreger borgmesteren, men der kan jo være andre private arealer, som vi ikke er opmærksomme på, det vil vise sig. Det område, som kommunen selv kan byde ind med, ligger i det nordlige centerområde ved Toften. På den eksisterende parkeringsplads kan der godt være en butik, men ikke meget over 600 kvadratmeter, da der stadig skal være 150 parkeringspladser tilbage. Så er der de private arealer. Her peger økonomiudvalget på området mellem SiD og UnoX. Her er godt 700 kvadratmeter til rådighed. Et mindre areal ligger klar til brug bag Aldi, størrelsen er kun godt det halve af, hvad Fakta forestiller sig. Og endelig er der Stenvej overfor centerområdet af nogenlunde samme størrelse. Der er også Skomagertorvet på hjørnet overfor BG Bank. Her kan der efter planerne for Nibe by bygges i forlængelse af den eksisterende bygning, hvilket vil sige i to og en halv etages højde. De forskellige planmuligheder for et Fakta vil blive forelagt byrådet.