Lokalpolitik

Plads til flere dyre lejligheder

Flere lokalplaner på vej med plads til såvel eje- som lejeboliger

Til venstre vil Boligselskabet Nordjylland gerne opføre dyre lejligheder og til højre, mod syd, tænker Støvring Boligselskab sig en snes almene boliger.
 arkivfoto: per kolind.

Til venstre vil Boligselskabet Nordjylland gerne opføre dyre lejligheder og til højre, mod syd, tænker Støvring Boligselskab sig en snes almene boliger. arkivfoto: per kolind.

STØVRING:Boligselskabet Nordjylland har planer om at opføre en bebyggelse nord for den ny rundkørsel på Hobrovej ved Mosbæksalle. Og lige syd for den samme rundkørsel er Støvring Boligselskab interesseret i en snes såkaldte almene boliger. Det er kommet frem siden de to boligselskaber tidligere på måneden har holdt møde med kommunen om byudviklingen. Byggerier indgår i byrådets drøftelser tirsdag i lokalerne over biblioteket i Støvring. Her skal de folkevalgte også drøfte muligheden af at udvide Øster Hornum skole til også 8. og 9. klasse, da mange af eleverne i de klasser på Bavnebakkeskolen netop kommer fra Øster Hornum. Byrådet skal også give endeligt grønt lys for renoveringen af hovedgaden mellem Grangårdsvej og Viborgvej samt se på skitseprojektet for et nyt torv i Støvring by. Og selv om modtagelsen i amtet var noget kølig for et projekt Støvring Bilby, kan kommunen dog godt give tilladelse til en enkelt forretning med særligt pladskrævende artikler. Her skal byrådet godkende en ændring af den bestående lokalplan, sådan der kan sælges campingvogne på industriarealet nærmest OK tanken. Det vil sige arealet øst for Vestre Primærvej og syd for det nuværende industribyggeri i området. Der foregår også noget uden for den store by. Byrådet får således forelagt en lokalplan, der giver plads til fire klyngehuse i stedet for to nuværende huse på Hæsumvej. De bliver til gengæld kun 6,5 meter høje, hvor den gældende lokalplan tillader en byggehøjde på 8,5 meter. Der er også et projekt for seks huse i Sørup, som afrunde bebyggelsen langs Nibevej.