Plads til forskelle i det nye Aalborg

VALG:Der skal være plads til forskellighed i den nye Aalborg kommune. Når fire kommuner bliver til én, skal det ikke handle om ensretning eller om at trække noget ned over hovedet på hinanden, som flere frygter (eks. Ane-Marie Viegh Jørgensen fra V og Gert Andersen fra K), men det handler om at give plads til forskellighed. Og det er vigtigere end nogensinde i en tid med stærk central styring, at det nye byråd finder sammen om at skabe denne plads. Taler vi om skoleområdet, som AVJ og GA bekymrer sig for, mener det radikale venstre, at der skal være plads til at gøre forsøget med Ny Skolestart i Hals færdig og få det evalueret, så det siden kan inspirere i den nye storkommune. Måske vil nogen endda søge om at gøre forsøget til en fast ordning på deres skole. I Nibe kommune er der forholdsvis flere små skoler og også privatskoler end i de øvrige tre kommuner, dette særkende forsvinder forhåbentlig ikke med kommunesammenlægningen. Og i Sejlflod kommune gøres der forsøg med kollektiv ledelse på flere skoler, et spændende forsøg på at styrke den pædagogiske ledelse. En stemme på det radikale venstre ved det kommende valg, vil være en stemme for mindre central styring og plads til forskellighed. Det er en stemme for et kreativt Aalborg.