Lokalpolitik

Plads til kolonihaver

Der skal være plads til et drivhus på 18-20 kvadratmeter på kolonihave-område på Sæbyvej i Asaa. Det slår byrådet fast.

Lokalplanforslaget har været ude i høring, og her er der kommet indsigelser. Ejerne af ejendommen Sæbyvej 60 fik i 2008 fået afslag på opførelse af énfamiliehus på ejendommen med vejadgang via en markoverkørsel på naboejendommen. Ejeren af Sæbyvej 52 gør indsigelse mod, at bygningen skal placeres 2,5 meter fra naboskel. Hans grund er kun ca. 16 meter bred. Med en placering 2,5 meter fra skel kommer bygningerne til at ligge midt på grunden, og forhindrer anlæg af bede til dyrkning. Han ønsker desuden arealgrænsen forøget fra 18 til 40 kvadratmeter, da 18 kvadratmeter er for lidt til både udhus og drivhus. Ejeren af Sæbyvej 42 og 44 har i december 2010 fået meddelt et forbud mod etablering af énfamiliehus. Det er dette forbud, der har været anledning til udarbejdelse af lokalplanen. Ejer af Sæbyvej 42 og 44 oplyser, at han har søgt op opførelse af en bolig, før kommuneplanen blev ændret fra boligområde til kolonihaveområde. Han ønsker sine ejendomme udtaget af lokalplanen, og vil i modsat fald anlægge sag mod Brønderslev Kommune. Ejer af disse ejendomme mener, at han har vejadgang af en vej på idrætsklubbens ejendom. Vejen findes ikke i marken. Omkring Sæbyvej 60 samt Sæbyvej 42 og 44 har Brønderslev Kommune ønsket arealet fastholdt som haver og kolonihaver for at friholde udsigten fra Sæbyvej ud mod kysten. Kommuneplanen er derfor ændret, så området udlægges til kolonihaver. Fire dele af haverne har udgjort almindelige haver for ejendomme på den anden side af Sæbyvej, og denne anvendelse er bevaret i lokalplanen. Når Ejer af Sæbyvej 42 og 44 fik afslag om opførelse af énfamiliehus skyldes det adgangsbegrænsningen for Sæbyvej. Omkring afstanden på de 2,5 meter skyldes den, at kolonihavehuse ofte opføres af træ, og at en afstand på 2,5 meter til skel er anbefalet af hensyn til risikoen for brandspredning.