Aalborg

Plads til leg og gåture

AALBORG:Sejlere, turister og andre med hang til en spadseretur på Vestre Bådehavn har i sommerens løb kunnet færdes trygt og roligt på det meste af Bådehavnsvej. Efter ønske fra søspejderne, LOA og andre, som benytter området dagligt, har Aalborg Kommune nemlig afspærret vejen, og det er foreløbig blevet modtaget meget positivt. Rådmand Henrik Thomsen (SF) har tidligere givet udtryk for, at han gerne vil støtte en fredeliggørelse af vejen, og ifølge Teknisk Forvaltning blev man derfor enige om afspærre strækningen i sommermånederne. Forsøget skal nu evalueres, men meget afhænger naturligvis også af de øvrige planer for området. Bygningen, som tidligere rummede Kompasset, står stadig tom. Men ifølge planlæggerne er der formentlig snart en løsning på vej. Ejendommen er solgt til lokale håndværkere, og selvom det stadig er uklart, om der bliver tale om boliger eller cafe-drift, skulle der efter sigende snart ske noget. - Vi har haft mange drøftelser og strategier på banen. Men hidtil er der desværre ikke rigtigt sket noget, siger Henrik Thomsen. Han håber dog, at der snart vil være basis for en ny workshop - ikke mindst fordi der allerede har været mange ønsker og ideer til en mere sammenhængende plan i forhold til den nærliggende park og Skudehavnen med de frasolgte arealer ved Boform og Mathis.