Naturkatastrofer

Plads til ny type skov

Mere varieret og mindre sårbar skov kan vokse op

AALBORG: Rent økonomisk betyder orkanen store millionudgifter for Aalborg Kommune, men i skovene er der rent faktisk fordele ved, at der er væltet så mange træer, som det er tilfældet. Det skyldes, at kommunen kan komme hurtigere i gang med en ny type skovdrift, som der under alle omstændigheder skulle arbejdes med i de kommende år. Det forklarer skov- og landskabsingeniør Lars Delfs Mortensen, Park og Naturforvaltnigen i Aalborg Kommune. - Økonomisk set er det horribelt, at der er væltet så mange træer. Mange af træerne kan ikke bruges til noget som helst, siger han. Men når det nu engang er sket, så kan skovkyndige komme i gang med at skabe en mere stabil skov, der ikke er så sårbar som gamle skove med kun én type træer. Èt af de hårdest ramte områder er ved Hundeskoven i nærheden af Poulstrup Sø, hvor utallige rødgran enten er væltet eller knækket som var det tændstikker. Her skal et omfattende oprydningsarbejde i gang, før der kan etableres en ny skov med flere forskellige typer træer. Ifølge Lars Delfs Mortensen er det hensigten at skabe skov i tre etager. Det vil sige skove med meget store træer, mellemstore træer og en underopvækst, der kan bygges videre på. Det er kommunen allerede i gang med nogle steder, og arbejdet ville have fortsat i andre områder, men planerne bliver nu rykket frem på grund af de skader, orkanen med medført. Problemet med skovarealer, der kun består af én type træer er, at det er en fattig biologi, der knytter sig til dem. Derudover er den slags arealer meget sårbare over for sygdomme, der kan udrydde hele områder, forklarer Lars Delfs Mortensen. - Vi vil gerne have et bredt spektrum af eksempelvis løvtræer, nåletræer og buskbeplatning, og det skal være noget, der naturligt hører hjemme i Danmark. Jo flere forskellige arter, jo bedre. Som kommune vil vi gerne skabe mangfoldighed og nogle gode rekreative tilbud. Der skal være en palet af muligheder, for folk skal have mulighed for at opleve det hele, siger Lars Delfs Mortensen.