Hospitaler

Plads til nyt udstyr

NORDJYLLAND:Amtet tager nu de første skridt til at udruste flere sygehuse med mere udstyr til skanning og til kræftbehandling. Amtsrådets sundhedsudvalg bevilgede i går 1,2 mio. kr. til projektering af mindre ombygninger, så der kan installeres nyt udstyr på sygehusene i Aalborg, Hjørring og Frederikshavn. I Aalborg skal der på onkologisk afdeling indrettes plads til, at strålekanon nr. fem installeres, samtidig med at en af de fire nuværende strålekanoner udskiftes. Samtidig installeres der udstyr, der sikrer en mere præcis og dermed mere skånsom strålebehandling. Samtidig får Aalborg Sygehus en ny CT-skanner, ligesom to MR-skannere på sygehusene i Aalborg og Hjørring fornyes. Den nuværende MR-skanner i Hjørring flyttes i stedet til sygehuset i Frederikshavn, samtidig med at den opgraderes.