Plads til omprioriteringer på budgettet

Børnepasning 21. september 2004 06:00

BUDGET 2005: Det er helt tydeligt for os, at der er noget galt, når budgetforslaget for 2005 lægger op til, at vi i tider med en stor kassebeholdning alligevel skal foretage reduktioner og besparelser på områder, som er kommunens kerneområder samtidig med, at der investeres kraftigt i nye anlæg. Såfremt forslaget vedtages uden ændringer, vil der ske forringelser på serviceniveauet, der rammer en bred gruppe af borgere og brugere af kommunale tilbud. SF bifalder ikke de store anlægsinvesteringer til både Gigantium i 2004 og isstadion i 2005-2007. Vi vil hellere lave en klar, prioriteret og langsigtet planlægning af kommunens økonomi, med det formål at sikre kvalitet i dagligdagen på vores skoler, institutioner, i fritidslivet og i de fysiske omgivelser. Vi vil have fokus på kvalitetsmæssig og udviklingspræget bæredygtighed i stedet for på prestigeprojekter. I SF har vi det klare mål, at tage hånd om de grupper, der falder uden for de gængse samfundsnormer. Og derfor skal der nu lægges ekstra indsats og ekstra ressourcer i at sikre, at kommunens tilbud ikke bliver dårligere og i stedet bliver bedre for vores svageste medborgere. Vi ønsker at forbedre kvaliteten i vores daginstitutionstilbud til gavn for specielt de udsatte børn og derigennem også for de øvrige børn, og vi vil ikke være med til at forringe tilbudene for vores to-kulturelle børn. I vores skoler og fritidstilbud skal børnene sikres sunde arbejdsmiljøer både fysisk og psykisk. Og ressourcerne til kommunens ældre skal bruges på at give de ældre ordentlige og værdige tilbud. Der er særlige og bestemte ønsker fra SF's side omkring den kollektive trafik, byfornyelse, realisering af cykelstihandlingsplanen, omdannelsen af havnefronten, gennemførelsen af midtbyplanen og flere penge til de grønne områder. De skoler der er så nedslidte, at det er en trussel for børnenes fysiske helbred udover ikke at være særligt læringsmæssigt inspirerende skal naturligvis renoveres. Og i dusserne, som leverer en stor socialpædagogiske indsats, der kræver flere og flere ressourcer, skal der ikke skæres ned, blot fordi 3. klasserne får lidt flere timer. I stedet for, mener vi, der er plads til, at pædagogerne kan være mere medspillere i skoletiden. Besparelsen på dagplejepædagogernes tilsyn med børn i dagplejen er uacceptabel for SF. Vi ved, at man helt fra før fødslen kan spotte de børn, der er udsatte og sandsynligvis vil få en belastet og besværlig voksentilværelse, hvis ikke der sker en tidlig og hurtig indsats. Og her spiller pædagogerne en væsentlig rolle i at få spottet disse børn og få iværksat de rigtige tiltag. I stedet for at spare på området så vi hellere en prioritering af ressourcer til hjælp til udsatte børn i såvel dagpleje som i daginstitutionerne. Der bør på budgettet med den store kassebeholdning være plads til nogle ordentlige omprioriteringer. Der er nok at tage fat på, hvis vi tør prioritere forebyggende socialt arbejde, uddannelse, fritidsliv og miljø og trafik. Kortsigtede besparelser kan give store udgifter på lang sigt og omvendt kan penge brugt på forebyggelse nu være langt billigere på sigt.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...