Pladser til jord skal udpeges

Kommunen vil udpege egnede steder til den jord, der køres væk fra byggepladserne

Der skal nu anvises arealer til opbevaring af jord. Arkivfoto

Der skal nu anvises arealer til opbevaring af jord. Arkivfoto

Brønderslev Kommune ønsker at kunne anvise steder, hvor jord fra eksempelvis private byggeprojekter kan tippes af. En ny bekendtgørelsen om jordflytning medfører nemlig en række udfordringer for både private bygherrer og kommuner, når jorden - også rent jord - skal køres væk. Bygherren skal til at tage langt flere prøver til dokumentation end hidtil - og samtidig er det blevet væsentligt sværere at komme af med rent jord. Modtagestederne skal godkendes af kommunerne, og kommunen skal i den forbindelse sikre sig, at der ikke bliver læsset jord af i naturområder. Genbrug af jord For at sikre en enkel og tidsbesparende sagsgang ønsker kommunen på forhånd at udpege steder, der er egnet til at modtage jord fra både private og kommunale projekter. - I vores bestræbelser på at være servicemindede overfor erhvervslivet, er det vigtigt, at vi kan rådgive erhvervslivet om, hvor man kan komme af med jorden. Hermed sikrer vi, at den genanvendes til nyttige formål, og at jorden ikke skal flyttes over alt for store strækninger. Det er til gavn for alle parter, siger formand for Teknik- og miljøudvalget Karsten Frederiksen. Samtidig ønsker kommunen at sikre genanvendelse af lettere forurenet jord. - Let forurenet jord må eksempelvis bruges i volde. Så det handler også om at have nogle områder, hvor vi kan genbruge den jord, tilføjer Karsten Frederiksen. - Når jord fjernes fra rabatterne langs kommunens veje, må det for eksempel genanvendes i vejarealer. Noget af denne jord køres i mosen, som skuldre til vejene, så de ikke glider ud. Det er med andre ord med til at styrke vejene. Sådan jord kan også bruges i støjvolde og omkring genbrugspladser. Karsten Frederiksen nævner også kommunens mulighed for etablering af et såkaldt jordhotel, hvor jord med forskellige forureningsgrader kan forsegles. - Vi har en opgave i kommunen og overfor erhvervslivet i at sikre, at vi kan finde en placering til jord med forskellig klassificering. For at løse den opgave kan vi måske etablere et jordhotel. Prøver og penge at spare Bygherren skal tage prøver af jorden, inden han flytter den fra byggepladsen, så man får undersøgt om jorden er forurenet og i hvilken grad den eventuelt er forurenet. Hvis jorden kan køres til et godkendt kommunalt modtageanlæg skal bygherren ikke tage så mange prøver af den jord han fjern fra en given byggeplads. Og i større byggeprojekter kan der være store besparelser at hente på den konto. Dansk Miljørådgivning og kommunen har drøfte den nye lovgivning, og Teknik- og miljøudvalget har nu bedt forvaltning i samråd med driftsleder Finn Bjerning om at finde egnede steder til modtagelse af jord.