Pladsmangel giver uro

Pladsmangel giver dobbelte klassestørrelser og lange toiletkøer.

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Bør­ne­ne i OK 3 spi­ser fro­kost her sid­der de på de­res spe­ci­al­sto­le. Men når det bli­ver fri­kvar­ter, skal de fle­ste bru­ge rol­la­tor el­ler kø­re­stol.Foto: Ben­te Po­der

En kørestol, en rollator, en specialstol til at sidde på i timerne og et ståbræt til at stå og strække ud ved. Så meget udstyr har hver af de handicappede børn i OK-klasserne typisk med i skole, og det stiller store krav til de fysiske forhold. De handicappede børn fylder simpelt hen meget, og det kan især mærkes nu, hvor der er 70 børn og ikke 56, som pladsen er lavet til. Det er blevet svært at komme rundt, og det giver nogle konsekvenser. - Det giver sig selv, at så stor en overbelægning giver pladsproblemer. Vi har 10-12 børn i klasserne, hvor vi gerne skulle have 5-6, fordi undervisningen er meget individuel. De her børn har behov for struktur og ro, og der skal ikke meget til for at aflede dem, siger skoleleder Pernille Hovaldt, som viser NORDJYSKE rundt i OK-afdelingen. Hun er virkelig glad for, at der nu tilsyneladende er en tilbygning på vej. - Jeg synes det er rigtigt dejligt, og det er et godt signal at sende til vores medarbejdere, siger hun. Men foreløbig fortsætter den pladsmanglende hverdag, som NORDJYSKE bliver vist rundt i. Når man går en tur igennem afdelingen, kan man se, at der er masser af specialudstyr, som fylder godt i klasserne. Og det er hårdt både for børn og lærere, vurderer Pernille Hovaldt. - Det kan give flere konflikter imellem børnene, når der mangler plads. Det er heller ikke godt, hvis lærerne skal kravle rundt over kørestole og ikke kan være der, fordi det er for proppet. Det er et hårdt pres for lærerne at være i en klasse med så mange børn, og det er hårdt ikke at kunne gøre sit arbejde så godt, som man gerne vil, siger hun. Tre lærere var i efteråret sygemeldte, og det kan hænge sammen med de pressede arbejdsvilkår. - Jeg kan ikke sige at sygemeldingerne var præcis pga. pladsmanglen, men det er en medvirkende faktor, mener Pernille Hovaldt. Pladsmanglen kan også konkret ses et andet sted i afdelingen: Der er sat blåmalede ventebænke i børnehøjde op ved toiletterne. Dem er der brug for, fordi børnene må vente i kø for at komme på toilettet. Hvilket ikke er særligt hensigtsmæssigt, eftersom en del af børnene har som et udviklingsmål at blive renlige. Jane Møller er en af lærerne i afdelingen, og hun mærker også pladsmanglen: - Det er da stressende, når der ikke er mere plads til at få børnene fra kørestolen over i specialstolen, når de kommer ind fra frikvarter. For hvor skal vi have tingene?, siger hun. Sådan nogle skift er der mange af om dagen. Det kommende byggeri hilses velkomment på Muldbjergskolen men her og nu må der gøres noget, for de kan ikke fortsætte med pladsmangel helt frem til sommer 09, hvor lokalerne kan stå færdigt. Derfor må nogen flyttes midlertidigt fra skolen for at give plads, og det skal ikke være OK-eleverne, bl.a. fordi de ikke har godt af at skifte miljø. - Vi har fået lovning på at leje to undervisningslokaler på University College (seminariet), så vi vil flytte to klasser fra overbygningen over vejen, og så rykker vi nogle af OK-børnene hen i deres lokaler, siger Pernille Hovaldt. Det kan muligvis blive lidt træls for de klasser, der skal flyttes. - De kommer ud af deres normale lokaler og væk fra samspillet med de andre elever, men det er lige på den anden side af gaden, og de kommer herover i frikvartererne, siger Pernille Hovaldt. Antallet af elever i OK-klasserne steg mærkbart fra sidste år og i år, og skolen gjorde første gang opmærksom på problemet i efteråret 2007. Tilbygningen vil betyde at klassestørrelsen bliver nedbragt til en størrelse, hvor undervisningen igen kan blive optimal og at problemet med toiletkøerne bliver afhjulpet.