Pladsmangel på skole til børn med autisme

Næste skoleår skal 40 børn med helt specielle behov gå på Biersted Skole, men der er ikke plads til dem alle sammen, som det er nu.

Morten Klessen (S), næstformand i børne- og familieudvalget, arbejder selv med skolebørn med særlige behov. - Jeg undrer mig over, at vi får sagen i hovedet igen i udvalget. Vi har undersøgt alle alternativer, siger han. Arkivfoto: Kurt Bering

Morten Klessen (S), næstformand i børne- og familieudvalget, arbejder selv med skolebørn med særlige behov. - Jeg undrer mig over, at vi får sagen i hovedet igen i udvalget. Vi har undersøgt alle alternativer, siger han. Arkivfoto: Kurt Bering

Det drejer sig om børn med autisme, Aspergers syndrom og lignende, som i Jammerbugt undervises i en særlig afdeling på Biersted Skole. I år er der 26 elever med ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelse), men tallet vil vokse nogle år, inden det begynder at falde igen, dog aldrig til under det nuværende niveau, er vurderingen. For at skaffe plads har børne- og familieudvalget foreslået, at der enten lejes en pavillon i tre år formedelst 800.000 kr. eller foretages en ombygning til 1,3 mio. kr. af et metalsløjdlokale og depotrum, så de kan bruges i undervisningen. Men det er politikerne i økonomiudvalget ikke til sinds at acceptere. - Vi synes det er for dyr en løsning på et midlertidigt problem, siger borgmester Mogens Gade (V). - Derfor sendes vi sagen tilbage til børne- og familieudvalget, så de kan komme med et billigere alternativt forslag. De holder så et ekstraordinært møde på torsdag før kommunalbestyrelsesmødet, så det kan nå at komme med på mødet, forklarer han. Økonomiudvalget vil have udvalget til at undersøge, om der ikke kan findes en løsning inden for de eksisterende rammer på skolen. Her er man netop ved at færdiggøre en ny tilbygning med fire klasserum, et byggeri til 12 mio. kr., der ventes at stå klar til efteråret. Fra børne- og familieudvalget siger næstformand Morten Klessen (S), at udvalget allerede har undersøgt mulighederne grundigt, og at der efter hans opfattelse ikke er andre løsninger end at bygge om eller leje en pavillon. - Da den nye tilbygning blev planlagt, kendte vi ikke til det voksende antal børn i ASF-afdelingen. Ellers havde vi selvfølgelig taget højde for det i projektet, siger han. - Men det er også to forskellige afdelinger på skolen, og man kan ikke bare putte ASF-børnene ind i den nye fløj. De har brug for deres eget område, tilføjer Morten Klessen, der selv arbejder med børn med særlige behov. - Jeg undrer mig over at sagen bliver sendt tilbage til os, tilføjer han. AFS-afdelingen på Biersted Skole ligger adskilt fra resten af skolen, fordi mange af børnene har brug for ekstra plads og afskærmning omkring sig for at få godt udbytte af undervisningen.