Pladsmangel sætter gang i skitseprojekt om en havneudvidelse

Hanne Albækhanne.albaek@nordjyske.dk FREDERIKSHAVN: Bestyrelsen for Frederikshavn Havn ønsker overvejelser om en havneudvidelse lagt frem til diskussion på det årlige strategimøde i november. - Vi har oplevet en ganske pæn aktivitetstigning i år på sten, skærver og stabilgrus over havnen. Også i forhold til den volumen, der var, da de nordjyske motorvejsbyggerier var i gang. På jernskrot er aktiviteten også steget, påpeger havnedirektør Preben Reinholt. - Det er ting, der fylder på kajerne. De har i perioder været fuldt belagt og vil være det fremover. Så disse og andre aktiviteter, som en større havn vil kunne optage, gør at vi går i gang med et skitseprojekt, siger han. En havneudvidelse kan løbe op i flere hundrede millioner kroner, og der skal på den ene side være rimeligt belæg for investeringen, på den anden er det fremtidssikringen af havnen, der er med til at give dette belæg. - Noget ved vi om mulighederne for, andet vil mere være en trossag, pointerer Preben Rienholt. En af de mulige og meget store fugle på taget, hvor der er gjort et stort forarbejde også fra havnens side, er genindvinding af gamle boreplatforme, og hvor det nu ligger i de kommercielle aktørers hænder at få ordrerne hentet hjem. Med en havnedybde på 12-14 meter i et nyt bassin vil der kunne tiltrækkes større skibe til denne og øvrige godsaktiviteter end i den nuværende havn, hvis vanddybde på otte meter ifølge Preben Reinholt ikke kan uddybes yderligere. Det formentligt eneste sted, han ser mulighed for en udvidelse, er sydøst for de eksisterende spulebassiner. Vanddybden er på dette sted lavt, så et vandbyggeri med ydervægge og ny spunsvægge til større vanddybde end i resten af havnen samt den nødvendige samtidige uddybning også af sejlrenden bliver bekostelig, understreger havnedirektøren. - En såkaldt VVM-redegørelse forud for et havnebyggeri koster millioner og gælder kun for tre år. Så inden vi når dertil, skal vi virkelig mene det her for alvor, siger Preben Reinholt.