Hospitaler

Plænen ved sygehuset bliver byggeplads

1. spadestik tages 1. juni, men forberedelserne er allerede i gang.

Onsdag 1. juni tager regionsrådsformand Ulla Astman det første spadestik til byggeriet af en ny akutmodtagelse på Sygehus Thy-Mors i Thisted. Men allerede nu er den kommende byggeplads ved at blive hegnet ind. På mandag vil opkørslen fra Kastet til sygehusets hovedindgang blive lukket for biler. Desuden lukkes ambulancernes østlige indkørsel. Cirka 15 parkeringspladser langs Højtoftevej vil blive inddraget til skurvogne i den lange byggeperiode, der strækker sig frem til 2013. Til gengæld har Thisted Kommune sikret, at nærliggende pladser på den modsatte side af Højtoftevej og oven for Fakta i en periode bliver omdannet til to-timers pladser, så gæster på sygehuset stadig har mulighed for at finde en plads til bilen. Sygehusets tekniske chef Jan Christensen oplyser, at der vil blive etableret en to meter bred sti for gående fra fortovet på Højtoftevej langs hovedbygningen til sygehusets hovedindgang. Den tekniske chef understreger, at der stadig vil være mulighed for, at patienter og pårørende kan køre tæt på sygehusets indgang. Det sker dog på sygehusets bagside, som ambulancerne også benytter. - Det er jo et stort byggeprojekt, vi går ind til. Og det kan ikke afvikles, uden at det får konsekvenser for de normale adgangsveje og parkeringspladser. Men vi har et godt samarbejde med Thisted Kommune, og vi vil sørge for, at der bliver skiltet godt og grundigt for både gående, cyklister og bilister, siger Jan Christensen. Den ny fælles akutmodtagelse er et byggeprojekt til 120 millioner kroner.