Plageånd og ildsjæl

KØBENHAVN:Irriterende plageånd eller den perfekte faglige leder. Opfattelsen af Nicolas Fischer beror på øjnene, der ser. Der var givetvis mange i SAS-ledelsen, som gned sig i hænderne, da den 51-årige formand for Luftfartsfunktionærerne i sidste uge satte sit eget mandat på spil i forbindelse med forhandlingerne om SAS' store spareplan. Et faktum, som hovedpersonen selv var helt på det rene med, da han skrev under på aftalen, men samtidig anbefalede sine medlemmer at sige nej. - Hvis det bliver et ja, slår SAS to fluer med et smæk. De har en aftale, og jeg er ude af trit med mine medlemmer, som så skal have ny formand. Jeg er bare et talerør, og hvis det ikke fungerer længere, så må det jo skiftes ud. Det er ikke mig, men medlemmerne det handler om. Jeg skal nok overleve og finde på noget andet at lave. Længere er den ikke, lød det klart og kontant fra Nicolas Fischer. Men sådan gik det ikke. Luftfartsfunktionærerne vendte tommelen nedad for SAS-ledelsens spareplan og op for Nicolas Fischer, selv om boykotten i sidste ende kan resultere i, at deres job bliver nedlagt og overtaget af andre, der er villige til udføre opgaverne for en lavere løn. Det fortæller samtidig noget om den store tillid, Nicolas Fischer har opbygget hos medlemmerne, siden han tiltrådte som formand for Luftfartsfunktionærerne, LLF, i 1994. Trods LFF's ret beskedne størrelse har han haft en sjælden evne til gang på gang at hente både store overskrifter og gode overenskomster hjem. Og såvel i det faglige bagland som hos ”modstanderne” på den anden side af forhandlingsbordet står der stor respekt om Nicolas Fischers indsigt, arbejdsomhed og faglige evner. Ord som ”engageret,” ”konsekvent” og ”ildsjæl” går igen i beskrivelserne. - Hvis du ikke formår at opfylde dine forpligtelser og gøre dit job som leder ordentligt, så er Nicolas jo pisseirriterende, fordi han ser det som sit kald at stå frem og påpege det. Men blandt medlemmerne har han opnået en nærmest gudeagtig status. Han er kolossalt arbejdsom og meget velorienteret. Kort og godt en ildsjæl, der vil gøre alt for sine medlemmer, siger en nær kollega. Nicolas Fischer blev født i Paris af ungarske forældre, som siden emigrerede til Brasilien. Han kom til Danmark i midten af 1970'erne og blev fastansat i SAS i 1983, oprindelig som edb-mand. Siden 1994 har hovedparten af Nicolas Fischers arbejdstid være henlagt til Luftfartsfunktionærernes hovedkvarter på Amager Strandvej. For at bevare følingen med passagerer og medlemmer trækker han dog en gang om ugen i SAS-uniform for at transportere handicappede og uledsagede børn i lufthavnen. Under Nicolas Fischer har LFF fået ry som ”vor tids typografer”. Han har aldrig været bange for at rasle med strejkesablen og om nødvendigt trække den for at trænge igennem til SAS-ledelsen. Det har udløst konflikter og givet ridser i SAS' image. Der er dem, som mener, at LFF-formanden ofte er gået for vidt i sin offentlige kritik og nogle gange har bidraget til at gøre ondt værre for det kriseramte luftfartsselskab. - Nicolas er dynamisk, kreativ og uforudsigelig. Men nogle gange ville jeg ønske, at han ville holde sin kritik inden for selskabets egne vægge. Jeg mener faktisk, at han skader SAS' omdømme og vores troværdighed hos passagererne, når han går ud og truer med strejke. Han kan få selv små detaljer i et forhandlingsforløb til at blive til store typer på avisernes forsider, og det er ikke altid særligt hensigtsmæssigt, siger en kilde i selskabets ledelse, der ofte har siddet over for Nicolas Fischer ved forhandlingsbordet. Omvendt fremhæver folk tæt på Nicolas Fischer ”hans store loyalitet” over for SAS. - Nicolas kritik af SAS-ledelsen er ofte blevet opfattet som mangel på loyalitet. Men det er misforstået. Tværtimod er han jo dybt engageret i alt, hvad der foregår i virksomheden. Når han er gået ud med kritik i offentligheden, er det simpelthen, fordi han mener, at SAS har så vital samfundsbetydning, at alle har krav på at vide, hvad der foregår. På mange måder repræsenterer Nicolas hele kulturen og ånden i SAS, og han er hurtigere end de fleste til at opfatte signalerne fra passagererne. Derfor er han også altid på forkant med udviklingen. Og det er egentlig forbavsende, at ledelsen aldrig har haft øje for Nicolas' indlysende kvaliteter og tilbudt ham en toppost i selskabet, siger en faglig kollega. Nicolas Fischers engagement har ikke kun været begrænset til SAS og medlemmerne i LFF. Han var også med i borgerkomiteen, som stævnede den danske stat for brud på grundloven i forbindelse med Danmarks tilslutning til Maastricht-traktaten. Sagen blev ført af advokat Christian Harlang, der igennem flere år også har været advokat for LFF og er fuld af beundring. - Nicolas Fischer har en sjælden evne til at kombinere detaljekendskab med et stort overblik. Han er den perfekte faglige leder, der altid lader medlemmernes interesser komme før sine egne. Hvis der var flere af hans slags, ville den danske fagbevægelse stå langt stærkere, end den gør i dag, siger Christian Harlang. /ritzau/