EMNER

Plaget af vaskebræt-vej

Husene på Aalborgvej i Halvrimmen slår revner - beboerne kræver løsning

HALVRIMMEN:Beboerne langs Aalborgvej i Halvrimmen har gennem flere år følt sig generet af kraftige rystelser fra den tunge trafik på vejen, som i flere tilfælde får husene til at slå revner. Nu har de taget kontakt til både amt og kommune, for om muligt at få vejen lavet i stand på en måde, så problemet ikke kommer igen. Preben Olesen, der selv bor på Aalborgvej, har måttet opføre ekstra indervægge i sit hus for at undgå revner i tapetet, og en nabo har konstateret revner i sine badeværelsesfliser. Preben Olesen har samlet underskrifter fra de berørte beboere og sendt brev til myndighederne for at få en dialog i gang om reparation af vejen. Beboerne vil gerne mødes med amt og kommune til en besigtigelse af forholdene. Asfalten er ujævn, men det er ikke kun den, der er problemet. Det har været galt med vejen, siden den i 1986/87 blev bygget om, i forbindelse med, at der blev etableret cykelstier, påpeger han. Dengang blev kloakdækslerne placeret således, at de ligger præcis der, hvor bilernes højre hjulsæt kører, og derfor bliver de presset løs eller ud af niveau. Samtidig betyder den smallere vej, at lastbilerne rammer opkørslerne til husene, og det giver flere rystelser. Vejen gennem byen er efterhånden så sporkørt og vaskebræt-agtig, at trafikken mere hopper, end den kører gennem byen, fastslår beboerne. Fra Brovst Kommune fortæller vejingeniør Niels Slavensky, at kommunen har foreslået amtet at tage initiativ til en besigtigelse, og at kommunen intet har imod, at beboerne er med. Det er amtet, der ejer vejen, mens kommunen står for kloakdækslerne og ledningerne. - Vi har prøvet at skifte dækslerne og sænke dem under niveau, og vi har også flyttet en enkelt kloakbrønd, men vejen bliver sporkørt af de tunge lastbiler, og dækslerne trykket ned i sporene, siger Slavensky, der tilføjer, at også den smalle vej giver problemer. De store biler påkører rendestensbrøndene, med rystelser og støj til følge. Slavensky vurderer, at selve vejens beliggenhed er et problem, da den er anlagt på blød bund i et tidligere stenalderhav og derfor ikke er stabil. Vejingeniør Pia Juul Eriksen fra Nordjyllands Amt oplyser, at amtet godt er klar over problemet. Man har besluttet at renovere vejen i forbindelse med et projekt i 2004, hvor Halvrimmen skal forsynes med byporte, der dæmper farten. Ingeniøren forestiller sig at give vejen et nyt asfaltlag. Om beboerne på forhånd skal indkaldes til drøftelser, er der endnu ikke taget stilling til, oplyser hun. Preben Olesen understreger, at beboerne er interesserede i at få vejen lavet rigtigt fra starten. Hvis der blot bliver lagt ny asfalt, vil der være det samme problem om to-tre år igen, siger han. De er ikke interesserede i at få vejen lagt uden om Halvrimmen, for så er der ingen by, understreger han.