Lokalpolitik

Plakatcontainer giver debat

Der skal synlighed til for at give valg, men er det nu lovligt?

Erik Sørensen hænger her i dobbelt containerhøjde. Et blikfang - men er det lovligt? Foto: Kurt Bering

Erik Sørensen hænger her i dobbelt containerhøjde. Et blikfang - men er det lovligt? Foto: Kurt Bering

Det er formentligt bevæggrunden for, at borgmester Erik Sørensen (S), Frederikshavn, plakatmæssigt er banket op - to containere høj midt i Palm City-området i øvrigt side om side med den konservative Peter E. Nielsen, Aalbæk. Selv om der er plads til flere, er der i øjeblikket megen virak omkring disse to plakaters placering i det åbne land. Facebook er et centralt omdrejningspunkt omkring debatten, der påpeger, at hverken Erik Sørensen eller Peter Nielsen bør hænge andre steder end på de kommunale valgplakatstandere. Dem er der 44 af fordelt over hele kommunen. En byrådsbeslutning fastslår, at valgplakater kun sættes på de plakattavler, der til lejligheden bliver sat op ved indfaldsveje og centrale pladser inden for bymæssig bebyggelse. Det er Park og Vej, der forestår al opsætning og nedtagning af valgplakater. Det er ikke tilladt at hænge plakater op andre steder. - Jeg har hørt, at der er nogen, der mener, at vi overtræder reglerne. Men det kan jeg ikke tro. Kommunen har vel bare planlagt for det offentlige rum - og jeg hænger i hvert fald på en privat mands jord efter aftale med ham, siger Peter Nielsen. Han agter ikke at ændre signaler. - Hvis der er nogen, der restriktivt udlægger teksten, som om vi udelukkende kan hænge på 44 plakatstandere i kommunen, så er der da rigtig mange, der får travlt. Jeg ser dagligt mange biler, der er plastret til med navne, krydser og glade ansigter. Skal de så også fjernes. Og Hvad med valgplakaterne i butikkerne - eller folks private hjem. Skal de også væk? Vi kan jo vælge at gøre den her valgkamp så steril, at den helt forsvinder, siger Peter Nielsen.