Lokalpolitik

Plan blev ændret udenom byråd

En sag om en omstridt ændring i en lokalplan for et nyt byggeri i Hjørring får nu ny næring. Flere fremtrædende byrådsmedlemmer kritiserer nu Hjørring Kommunes tekniske forvaltning for at overskride dens beføjelser.

Kritikken kommer efter det er kommet frem, at en vejadgang er blevet flyttet på et kort i en lokalplan efter den var blevet godkendt på et byrådsmøde. Blandt andre er viceborgmester Jørgen Lind Thomsen (V) stærkt utilfreds med forvaltningens handlemåde. - Det er ikke heldigt og efter min fornemmelse ligger det på kanten af, hvad forvaltningen kan gøre og der bør ikke være uklarheder i den slags ting, siger han. Også næstformanden for kommunens udvalg for teknik- og miljø, Svenning Christensen (V) er skeptisk: - Når vi har taget en politisk beslutning, så må forvaltningen ikke røre ved noget - heller ikke en vej, siger Svenning Christensen. Både teknisk direktør Andreas Duus og formanden for udvalget for teknik- og miljø Ole Ørnbøl (S) har hævdet, at ændringen var i orden, fordi det drejede sig om en banal fejl i det kort, som byrådet skulle tage stilling til på sit seneste møde den 16. juni. Og umiddelbart, så tyder tidligere bilag og dokumenter nu på, at byrådet kan have taget stilling til lokalplanen ved hjælp af et kort med en fejl i. - Jeg anser det dog som noget større end en slåfejl og jeg kan personligt ikke lide, at der bliver ændret i noget, der er besluttet på et byrådsmøde. Og er der tale om en fejl i et bilag, så skulle byrådet være blevet orienteret, siger Jørgen Lind Thomsen, der nu - sammen med sin byrådsgruppe - vil tage stilling til om planen skal op på byrådsplan igen. Det har ikke været muligt, at få en kommentar til kritikken og de eventuelle fejl fra teknisk direktør Andreas Duus, som er på ferie. Formanden for teknik- og miljøudvalget i kommunen Ole Ørnbøl(S) afviser dog, at byrådet skal behandle sagen igen. - Hvis der havde været den mindste tvivl hos vores jurister, så var der blevet gjort noget i forhold til Byrådet, siger han. Eksperter sår tvivl Umiddelbart kan ændringen virke som en mindre rettelse, men den er alligevel faldet borgerne i lokalplanområdet for brystet. - Det er meget foruroligende, at sådan noget kan finde sted og det er dybt bekymrende, at en forvaltning på den her måde kan drive politik, siger Peter Melcjorsen, der som beboer i området har fulgt sagen tæt. Også eksperter i forvaltningsret har rejst tvivl om det lovlige i ændringen. - Forvaltningen må ikke ændre i en lokalplan og når man flytter en vej, så berører man formentlig forskellige interesser, så det skal man passe meget på med, siger Bent Ole Gram Mortensen, der er lektor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.