Plan for adgang til stranden

Det skal være slut med at administrere fra sag til sag - overordnet plan for afgang til stranden langs hele kystlinien

Den offentlige adgang til stranden syd for Sæby (billedet) er begrænset. Og nu skal der laves en overordnet plan for strandadgang langs hele kommunens kystlinie.arkivfoto

Den offentlige adgang til stranden syd for Sæby (billedet) er begrænset. Og nu skal der laves en overordnet plan for strandadgang langs hele kommunens kystlinie.arkivfoto

SÆBY:Stranden er det måske største aktiv for borgerne i Sæby. Derfor er det ærgerligt, at det mange steder kan være et problem at komme ned til den. Byrådet har et stykke tid været i dialog med Grundejerforeningen Birkedal om at skabe en permanent adgangsvej til stranden gennem foreningens område syd for Sæby. Indtil 2004 havde kommunen en aftale om offentlig adgang med foreningen, mod at kommunen betalte for vedligeholdelse af vejen. Denne aftale opsagde grundejerforeningen i 2004. Kommunen har presset på for at få en ny aftale i stand med grundejerforeningen. På budgettet for 2006 er der sat 200.000 kroner af, og disse penge vil kommunen gerne bruge på at sætte adgangsvejen til stranden i stand. Grundejerforeningens bestyrelse har dog efter et møde afvist at indgå en ny aftale med kommunen. Konsekvensen er, at borgernes adgang til stranden er begrænset syd for Sæby. Og det er problem, som adskillige borgere har fremhævet overfor kommunen. Men efter at forhandlingerne med Grundejerforeningen Birkedal i bogstavelig forstand er strandet, er tiden moden til en at lave en overordnet plan, mener man i teknisk forvaltning. Et sådant værk skal indeholde en overordnet plan for hele kommunens kyststrækning, herunder komme med forslag til forbederinger af nuværende strandadgange og faciliteter samt placering af nye offentlige strandadgange med parkerings- og toiletforhold. Idéen er, at de 200.000 kroner på budgettet skal bruges til at lave planen for. Teknisk udvalg har sagt god for idéen, og sagen sendes nu til behandling i planudvalget.

Forsiden