Lokalpolitik

Plan for fiskeindustri fremskyndet

Ny fabrik på Skagen Havn

SKAGEN:Da Havfisk A/S og P. Anthonisen A/S i maj meddelte, at de virksomheder fusionerer per 1. oktober og vil opføre en ny fiskeindustri på Skagen Havn, var målet, at den nye fabrik skal stå klar til maj 2007. For at den tidsplan kan holde, er det vigtigt, at der hurtigt godkendes en lokalplan for det areal på havnen, hvor den nye fabrik skal placeres. Det er ved Nordkajen, hvor der i dag er parkeringsplads for primært containere. Forslaget til lokalplan var oprindelig på byrådets dagsorden i maj. Dengang blev sagen imidlertid udsat, idet illustrationsmaterialet til lokalplanen ikke var færdigt. Desuden manglede et tillæg til Kommuneplanen. Man nåede ikke at få disse dele klar, så sagen kunne komme på dagsordenen til byrådets møde i juni. Det er baggrunden for, at borgmester Hans Rex (V) har valgt at sende i lokalplanforslaget i offentlig høring nu uden, at det har været forelagt byrådet. Det kan han ifølge paragraf 31 i den kommunale styrelseslov. Havde borgmesteren ikke benyttet sig af denne mulighed, skulle lokalplanforslaget have været forelagt på det næste byrådsmøde, inden det kunne fremlægges offentligt. Næste byrådsmøde holdes 28. august. Der er otte ugers offentlig fremlæggelse, og den periode slutter 6. september. Efter lokalplanforslaget må der opføres en fabriksbygning i tre etagers højde på arealet. Bygningerne må ikke være højere end 15 meter. Dog må enkelte installationer, for eksempel en skorsten, være højere. Bebyggelsesprocenten er sat til 300. I de otte uger, lokalplanforslaget er fremlagt offentligt, kan alle komme med kommentarer til det og eventuelt gøre indsigelse mod det.