Energiselskaber

Plan for fusion for varmeværker

Nødvendig udskiftning af motor på værk i Haverslev øger interessen for en økonomisk gevinst for de 268 forbrugerne.

Motoren på varmeværket på Bøgevej i Haverslev arbejder slet ikke effektivt i øjeblikket og står over for en snarlig udskiftning til mange mio. kr., hvis aktuelle fusionsplaner løber ud i sandet. Foto: Grete Dahl.

Motoren på varmeværket på Bøgevej i Haverslev arbejder slet ikke effektivt i øjeblikket og står over for en snarlig udskiftning til mange mio. kr., hvis aktuelle fusionsplaner løber ud i sandet. Foto: Grete Dahl.

Frem for inden for en kort årrække at være nød til at investere i en ny motor til varmeværket i Haverslev til mellem 10 og 11 mio. kr. overvejer bestyrelsen i øjeblikket kraftigt at fusionere med I/S Aars Vameværk sammen med varmeværket i Suldrup. Bliver planen godkendt af medlemmerne på en forventet ekstraordinær generalforsamling i efteråret, kan fusionen være en realitet fra næste sommer. Inden da skal der dog graves en cirka ni kilometer lang distributionsledning ned mellem Aars og Haverslev med en afgrening til Suldrup. Dette anlægsarbejde forventes ved de nødvendige godkendelser igangsat til foråret. En væsentlig fordel ved en fusion vil være en fremtidig billigere varmeregning for de 268 forbrugere i Haverslev.